Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [EXP Cá nhân] Hỗ trợ Bắc Băng Cung 10:00 12/01 ~ 20:00 13/01Trang chủ / Sự Kiện / ...

[EXP Cá nhân] Hỗ trợ Bắc Băng Cung 10:00 12/01 ~ 20:00 13/01

10/01/2019

Thân chào các Hiệp khách

 

Sự kiện

 

Hỗ Trợ BẮC BĂNG CUNG

 

Hội đồng Võ lâm sẽ mở sự kiện EXP cá nhân [50%] hỗ trợ server Bắc Băng Cung với lịch trình cụ thể như sau: 

 EXP SERVER BẮC BĂNG CUNG

Thời gian:
10:00 (12/01) ~ 20:00 (13/01/2019)

Nội dung: 

- Tăng 50% kinh nghiệm cá nhân
 

Chúc các Hiệp Khách trải nghiệm vui vẻ !

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.

Sự Kiện