Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame -

16/04/2021
Kết quả sự kiện Quà Nạp Lần Đầu (04.2021)
16/04/2021
Kết quả sự kiện Đấu trường sôi động 04.2021
15/04/2021
Kết quả sự kiện Ưu Đãi Nạp Lần Đầu Mừng Máy Chủ Mới (04.2021)
15/04/2021
Kết quả sự kiện Đoán Giờ Ra Mắt Máy Chủ Yến Phi Gia (04.2021)
15/04/2021
Kết quả sự kiện Loan Tin Nhận Thưởng (04.2021)
15/04/2021
Kết quả sự kiện Quà Tặng Bonus Đặc Biệt (04.2021)
13/04/2021
Kết quả sự kiện Phiên bản 04.2021 - Điểm danh nhận quà (04.2021)
09/04/2021
Kết quả sự kiện Công Thành Chiến - Anh Tài Hội Tụ (04.2021)
08/04/2021
Kết quả sự kiện Công Thành Chiến - Chiến Đấu Cùng GM (04.2021)
08/04/2021
Kết quả sự kiện Đại Tiệc Boss (04.2021)