Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Khuyen Mai) Ho Tam Don (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Thang Cap Tu Luyen (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Anh Tai Hoi Tu (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Fanpage] Cau Chuc May Man (01/06)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame -

20/12/2022
Danh sách đăng ký, kết quả và trao thưởng Sự kiện [Giải đấu liên máy chủ] Hiệp Lệnh Chí Tôn (12.2022)
30/05/2023
Thông tin kết quả và trao thưởng [Fanpage] Loan Tin Nhận Thưởng (27/05).
30/05/2023
Thông tin kết quả và trao thưởng [Fanpage] Đoán Ngày Ra Mắt (24/05).
30/05/2023
Thông tin kết quả và trao thưởng Flash Sale (29/05).
29/05/2023
Thông tin kết quả và trao thưởng Ưu Đãi Cuối Tuần (26/05).
26/05/2023
Thông tin kết quả và trao thưởng Quà Tặng Trợ Giá (25/05).