TOP
Hóa thân đa dạng nhân vật với hơn 600 kỹ năng

[7 ngày] thần tốc cùng lịch trình hoạt động kinh nghiệm trong 2 tháng

Quà tặng gia nhập - sở hữu Thần thú "siêu giới hạn"

Ngập tràn sự kiện săn lùng trang bị & quà tặng

Võ học tinh hoa - Kỹ năng đột phá

Chiến trường tranh bá - Đoạt trang sức định thiên hạ

Địa Hỏa Chí Tôn - Càn khôn Viêm Long Trận