Hạng Nhân Vật Cấp Độ
1zVuHungz150
2zVuTuanz150
3iiTriNguyenii150
4llxMinhDatxll150
5ZZzMaiAnhzZZ149