Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dzogame - Trang Chủ

Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
TuanVuNGUYEN
160
Đao Khách
Tà Phái
2
TayNhanhHonNao
160
Cầm Sư
Tà Phái
3
DaoHuyen
160
Đại Phu
Tà Phái
4
TTessLa
160
Cung Thủ
Tà Phái
5
KillerAlless
160
Cung Thủ
Chính Phái
6
LeMingRi
160
Thích Khách
Chính Phái
7
ThienThieN01
160
Đao Khách
Tà Phái
8
Ba0Anh3003
160
Tử Hào
Tà Phái
9
zLilyPhanz
160
Kiếm Khách
Tà Phái
10
JiUKimMinji
160
Tử Hào
Tà Phái
11
xLarvax
160
Tử Hào
Tà Phái
12
ToTruc
160
Cung Thủ
Tà Phái
13
MiMoon
160
Cung Thủ
Chính Phái
14
xxxxPKxxxx
160
Đại Phu
Chính Phái
15
VuaLyDonz
160
Đao Khách
Tà Phái
16
Natsuta
160
Cung Thủ
Tà Phái
17
BongBongz
160
Đại Phu
Tà Phái
18
MinjiRabbit
160
Cung Thủ
Tà Phái
19
ChauVuDong
160
Đao Khách
Chính Phái
20
zKiemTre
160
Kiếm Khách
Tà Phái
21
DauDauDiTrain
160
Cung Thủ
Chính Phái
22
HaRes
160
Cung Thủ
Tà Phái
23
xBaGiax
160
Cung Thủ
Tà Phái
24
Milo2609
160
Mai Liễu Chân
Chính Phái
25
Ng4MyD4nxz
159
Cầm Sư
Tà Phái
26
zTOTOZ
159
Tử Hào
Tà Phái
27
zSnowFlower
159
Đao Khách
Chính Phái
28
BoyThienMa
158
Tử Hào
Tà Phái
29
QuaKhuUaVe
158
Cung Thủ
Tà Phái
30
AKNEO
158
Đao Khách
Tà Phái