[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Hạng
Nhân vật
Cấp độ
1
ThaiGia20
141
Kiếm Khách
Tà Phái
2
lkynieml
141
Tử Hào
Chính Phái
3
zLAOTAMz
141
Quyền Vương
Tà Phái
4
ZzNamThienPVzZ
140
Mai Liễu Chân
Chính Phái
5
INarutoI
140
Quyền Vương
Tà Phái
6
HienHaoHyHao
140
Quyền Vương
Tà Phái
7
Salliz
140
Cung Thủ
Tà Phái
8
HamiLTon44
140
Mai Liễu Chân
Chính Phái
9
KingMon
140
Quyền Vương
Tà Phái
10
MilaMila
140
Thích Khách
Chính Phái
11
zZHoKhaAnhZz
140
Mai Liễu Chân
Tà Phái
12
zIXiaoZhangIz
140
Tử Hào
Tà Phái
13
SrQuy
140
Mai Liễu Chân
Chính Phái
14
HaKuRo
140
Cung Thủ
Tà Phái
15
xocphatiachay
140
Tử Hào
Chính Phái
16
zKeKamKung
139
Mai Liễu Chân
Chính Phái
17
ooMrShjoo
135
Tử Hào
Tà Phái
18
zzzPhatXitzzz
134
Quyền Vương
Tà Phái
19
lBadBoysl
134
Tử Hào
Tà Phái
20
iLucy
134
Mai Liễu Chân
Tà Phái
21
xMaiDuTanx
133
Mai Liễu Chân
Tà Phái
22
XxSaoriHaraxX
133
Đao Khách
Tà Phái
23
QueenMin
133
Đại Phu
Tà Phái
24
ZzLuBOzZZ
133
Tử Hào
Chính Phái
25
zHaVy
132
Đại Phu
Chính Phái
26
zKeMeTao
132
Mai Liễu Chân
Chính Phái
27
zDPBuff
132
Đại Phu
Chính Phái
28
Arya420
132
Mai Liễu Chân
Tà Phái
29
Co3SG
132
Đại Phu
Tà Phái
30
LorX
132
Tử Hào
Tà Phái