Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Thuy Ngoc Phu Vu Khi - Chan (02/10)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Thang Sinh Nhat (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Cửa Hàng

Cửa Hàng

Trang chủ / Cửa Hàng / [Tổng Hợp] Thông Tin Một Số Vật PhẩmTrang chủ / Cửa Hàng / ...

[Tổng Hợp] Thông Tin Một Số Vật Phẩm

22/03/2019

THÔNG TIN MỘT SỐ VẬT PHẨM CƠ BẢN

Hình ảnh Vật Phẩm Chức năng Ghi chú
Cường Hoá Phù 100% (Vũ Khí) Tăng 100% khả năng cường hóa giai đoạn tiếp theo cho vũ khí
Không thể dùng cho vũ khí có cường hóa từ 10 trở lên
 
Cường Hoá Phù 100% (Trang Bị) Tăng 100% khả năng cường hóa giai đoạn tiếp theo cho trang bị phòng cụ
Không thể dùng cho trang bị có cường hóa từ 10 trở lên
 
Hiệp Khách Phù Vật phẩm đặc biệt dùng để tăng cấp độ
Có thể tăng lên 1 lv khi sử dụng (%exp giữ nguyên)
Cấp độ sử dụng từ Lv1 ~ Lv149
 
Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí](Chân) Bảo lưu hợp thành và thuộc tính, chỉ giảm 2 cấp cường hóa nếu thất bại
dùng cho vũ khí cường hóa 10 trở lên
Cập nhật
06/04/2023
Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự](Chân) Bảo lưu hợp thành và thuộc tính, chỉ giảm 2 cấp cường hóa nếu thất bại
dùng cho phòng cụ cường hóa 10 trở lên
Cập nhật
06/04/2023
Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí] Bảo lưu hợp thành và thuộc tính, chỉ giảm 2 cấp cường hóa nếu thất bại
dùng cho trang bị vũ khí
Cập nhật
06/04/2023
Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự] Bảo lưu hợp thành và thuộc tính, chỉ giảm 2 cấp cường hóa nếu thất bại
dùng cho trang bị phòng cụ
Cập nhật
06/04/2023
Thủy Tinh Phù [Vũ Khí] Ngẫu nhiên tăng 1-3 cấp cường hóa, bảo lưu hợp thành và thuộc tính nếu thất bại
dùng cho trang bị vũ khí
Cập nhật
06/04/2023
Thủy Tinh Phù [Phòng Ngự] Ngẫu nhiên tăng 1-3 cấp cường hóa, bảo lưu hợp thành và thuộc tính nếu thất bại
dùng cho trang bị phòng cụ
Cập nhật
06/04/2023
Tinh Phó Phù [Vũ Khí] Ngẫu nhiên tăng 1-3 cấp cường hóa, bảo lưu hợp thành và thuộc tính nếu thất bại
dùng cho vũ khí thấp hơn cấp 100
Cập nhật
06/04/2023
Tinh Phó Phù [Phòng Ngự] Ngẫu nhiên tăng 1-3 cấp cường hóa, bảo lưu hợp thành và thuộc tính nếu thất bại
dùng cho phòng cụ thấp hơn cấp 100
Cập nhật
06/04/2023
Thủy tinh phúc vận phù undefined hình 4 Tăng xác suất CH cho Thủy tinh phù [vũ khí], [phòng cụ] (mới)
thất bại vẫn bảo lưu cấp cường hóa
Sử dụng cho trang bị dưới 140
Cập nhật
06/04/2023
Phúc vận phù sơ cấp Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh
Cập nhật
06/04/2023
Phúc vận phù sơ cấp (khóa)
(không thể giao dịch)
Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh
Cập nhật
06/04/2023
Phúc vận phù trung cấp Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh
Cập nhật
06/04/2023
Phúc vận phù trung cấp (khóa)
(không thể giao dịch)
Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh
Cập nhật
06/04/2023
Phúc vận phù cao cấp Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh
Cập nhật
06/04/2023
Phúc vận phù thượng cấp Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh
Cập nhật
06/04/2023
Phúc vận phù siêu cấp undefined hình 4 Tăng tỷ lệ thành công khi hợp thành, cường hóa
thuộc tính, thức tỉnh
Cập nhật
06/04/2023
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 Ngày) Lực công kích +15 %, phòng ngự +15 %, HP +1000 , EXP +40%
công kích võ công +10%, giảm 10% sát thương võ công (1 ngày)
Cập nhật
23/02/2023
Rương (Nhẫn Bá Hoàng - MLC) +6
(4 ngày)
Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được: 01 Nhẫn Bá Hoàng-ma MLC +6, thời hạn 4 ngày
Cập nhật
23/02/2023
Rương (Khuyên Bá Vương - MLC) +10
(4 ngày)
Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được: 01 Khuyên Bá Vương-ma MLC +10, thời hạn 4 ngày
Cập nhật
23/02/2023
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (VIP)
(1 ngày)
Lực công kích +15 %, phòng ngự +20 %, HP +1000 , EXP +65%
công kích võ công +15%, giảm 20% sát thương võ công (1 ngày)
Cập nhật
15/12/2022
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (VIP)(1 ngày)(EV)
(không thể giao dịch)
Lực công kích +15 %, phòng ngự +20 %, HP +1000 , EXP +65%
công kích võ công +15%, giảm 20% sát thương võ công (1 ngày)
Cập nhật
15/12/2022
Hộ Tâm Đơn (100%) (1 ngày) Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 100% so với bình thường
(Level có thể dùng: 1~160, dùng 1 lần kéo dài 1 ngày)
Cập nhật
15/12/2022
Sô Cô La Trắng (4 giờ) Sử dụng tăng 20% tấn công, 20% phòng thủ (4 giờ)
(Không thể giao dịch)
Cập nhật
15/12/2022
Rương (D.chuyền Bá Hoàng - MLC)+6
(4 ngày)
Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được: 01 Dây Chuyền Bá Hoàng-MLC +6, thời hạn 4 ngày
Cập nhật
15/12/2022
[VIP] Chiêu Tài Trư (4) Nhấp chuột phải để sử dụng
Nhận được: 04 [Sự kiện] Chiêu Tài Trư
Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được (6 giờ)
Cập nhật
20/10/2022
Chiến Thần Bảo Rương Bảo rương chiến tích danh dự, khai quật kho báu thất lạc nơi chiến địa.
Mở ra 1 vật phẩm quý giá ngẫu nhiên.
Cập nhật
20/10/2022
Thiên Địa Thần Đan (1 Ngày) undefined hình 4 Biến đổi ngoại hình vũ khí
Tăng tấn công 28% + 80, phòng ngự 30% + 80, tấn công võ công +35%
phòng ngự võ công + 23%, HP +3000, exp +60%, tỷ lệ hút hồn +10%
+2 cấp CH vũ khí, +1 cấp CH trang bị phòng ngự (1 ngày)
Cập nhật
20/10/2022
Thiên Địa Thần Đan (1 Ngày)(Event) undefined hình 4
(không thể giao dịch)
Biến đổi ngoại hình vũ khí
Tăng tấn công 28% + 80, phòng ngự 30% + 80, tấn công võ công +35%
phòng ngự võ công + 23%, HP +3000, exp +60%, tỷ lệ hút hồn +10%
+2 cấp CH vũ khí, +1 cấp CH trang bị phòng ngự (1 ngày)
Cập nhật
20/10/2022
Nhiệt Huyết Phù (30 ngày) undefined hình 4 Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công (30 ngày(
 
Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (1 Ngày) undefined hình 4 Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công (1 ngày) (Dùng vào kênh VIP)
 
Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (10 Ngày) undefined hình 4 Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công (10 ngày) (Dùng vào kênh VIP)
 
Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (30 Ngày) undefined hình 4 Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công (30 ngày) (Dùng vào kênh VIP)
 
Tử Hà Thần Đan (1 ngày) undefined hình 4 Biến đổi ngoại hình vũ khí
Tấn công vũ khí +80, phòng thủ giáp +80, né tránh sát thương chiêu thức +11%
lực công kích võ công +35%, tấn công vật lý +13%, phòng thủ vật lý +15%
lực tấn công +15%, lực phòng thủ +15%, tỷ lệ hút hồn +10%, exp +190% (1 ngày)
 
Tử Hà Thần Đan (1 ngày)(Event) undefined hình 4
(không thể giao dịch)
Biến đổi ngoại hình vũ khí
Tấn công vũ khí +80, phòng thủ giáp +80, né tránh sát thương chiêu thức +11%
lực công kích võ công +35%, tấn công vật lý +13%, phòng thủ vật lý +15%
lực tấn công +15%, lực phòng thủ +15%, tỷ lệ hút hồn +10%, exp +190% (1 ngày)
 
Bích Đàn Bảo Hàm Mở ra 2 vật phẩm quý giá ngẫu nhiên.
(Muốn sử dụng rương cần phải có 4 ô trống trong túi)
 
Phúc Hi Bảo Hạp Bảo rương kim phúc mang lại may mắn, hãy mở rương và khám phá kho báu bí 
Mở ra 1 vật phẩm quý giá ngẫu nhiên.
 
Nhiệt Hạ Bảo Rương Bên trong chứa những vật phẩm quý giá.
Muốn sử dụng rương cần phải có 4 ô trống trong túi
 
Gói Hoàng Kim Nhấp chuột phải để sử dụng
Nhận được: 01 Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí), 01 Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự)
01 Phúc Vận Phù 20%, 01 Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (Cao Cấp)
 
Dược Thiện Hoàn (Chân (1 ngày) Lực công kích +13%, phòng ngự +15%, lực công kích võ công 15%,
+1000 giới hạn máu, giảm 13% sát thương võ công (1 ngày)
 
Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (Cao Cấp) Trang sức cấp 60 trở lên khi gia công thành công thì ngẫu nhiên tăng 1~3 cấp
Khi thất bại thì đẳng cấp gia công trang sức bị giảm xuống 0, nhưng trang sức không mất
[Đồng thời có thể tăng hiệu quả xác suẫt thành công gia công trang sức]
 
Nhẫn Đặt chiếc nhẫn thề non hẹn biển cho người mình yêu.  
Rương thời phong (Nhẫn) Đạo cụ gồm 02 Nhẫn
Đặt chiếc nhẫn thề non hẹn biển cho người mình yêu.
 
Bùa đổi tên Bùa chú có thể thay đổi tên của mình
Nhấn chuột phải để sử dụng
Không thể sử dụng khi nhân vật trong hệ thống sư đồ/ tổ đội/ môn phái)
 
Chiêu Tài Trư (1) Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được (4 giờ)  
[Sự kiện] Chiêu Tài Trư Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được (6 giờ)  
Hộ Tâm Đơn (100%) (24 Giờ) Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 100% so với bình thường
(Level có thể dùng: 1~160, dùng 1 lần kéo dài 24 giờ)
 
Hộ Tâm Đơn (150%) (1 Ngày) So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 150%.
(Level có thể dùng: 1~160, dùng 1 lần kéo dài 1 ngày)
 
Hộ Tâm Đơn (150%) (1 Ngày)(Event)
(không thể giao dịch)
So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 150%.
(Level có thể dùng: 1~160, dùng 1 lần kéo dài 1 ngày)
 
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3/3) Lực công kích +15 %, phòng ngự +15 %, HP +1000 , EXP +40%
công kích võ công +10%, giảm 10% sát thương võ công
(sử dụng 3 lần) (1 giờ)
 
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 Ngày)(Event)
(không thể giao dịch)
Lực công kích +15 %, phòng ngự +15 %, HP +1000 , EXP +40%
công kích võ công +10%, giảm 10% sát thương võ công (1 ngày)
 
Võ Hoàng Đơn (Đặc Biệt) Làm tăng giới hạn đạt được võ huân hàng ngày lên 5000.
Đạo cụ dùng 1 lần, hiệu quả sẽ trở lại từ đầu đúng 24:00 mỗi ngày.
 
Võ Hoàng Đơn (Chân) Làm tăng giới hạn đạt được võ huân hàng ngày lên 10000.
Đạo cụ dùng 1 lần, hiệu quả sẽ trở lại từ đầu đúng 24:00 mỗi ngày.
 
Sô Cô La Trắng
(không thể giao dịch)
Sử dụng tăng 20% tấn công, 20% phòng thủ (1 giờ)  
Sô Cô La Trắng (3) Đạo cụ gồm 3 viên Sô Cô La Trắng  
[VIP] Yêu Hóa Ma Võ Cao Cấp (Thần)
(1 Ngày)
Biến thành hình ảnh của đại dương
Lực công kích +80, phòng ngự +80,

+1000 giới hạn máu, 10% công kích võ công, tăng 20% kinh nghiệm,
tăng hút hồn 10% (1 ngày)
 
[VIP] Yêu Hóa Ma Võ Cao Cấp (Thần)
(1 Ngày)(Event)
(không thể giao dịch)
Biến thành hình ảnh của đại dương
Lực công kích +80, phòng ngự +80,

+1000 giới hạn máu, 10% công kích võ công, tăng 20% kinh nghiệm,
tăng hút hồn 10% (1 ngày)
 
Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt (6 giờ)
Tăng tẫn công +100, phòng thủ +50, máu +800, né tránh +10,
CLVC +10%, ulpt +100
 
Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (Luyện cấp) Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt (6 giờ)
Tăng tấn công +50,phòng thủ +100, máu +500, sâm +500,
CLVC +10%, EXP +40% 
 
Trứng thú (Báo) Click chuột phải để triệu hồi Báo  
Trứng thú (Hổ) Click chuột phải để triệu hồi Hổ  
Trứng thú (Ưng) Click chuột phải để triệu hồi Ưng  
Trứng thú (Chuột) Click chuột phải để triệu hồi Chuột  
Thần khuyển kim thạch (Chow Chow) Click chuột phải để triệu hồi Chow Chow  
Thần khuyển kim thạch (Dobermann) Click chuột phải để triệu hồi Dobermann  
Lồng Ấp (Thần Thú) Đạo cụ dùng ấp (trứng) Thần Thú  
Bộ Ấp Nở Thần Thú (Siêu Tốc) Đạo cụ dùng ấp nở Thần Thú tức thời  
Kẻ Đánh Cắp Tống Lợi Hình Nhân mô phỏng kẻ đánh cắp Trứng Thần Thù, Tống Lợi  
Túi Phong Ấn Thần Thú Đạo cụ dùng để phong ấn Thần Thú  
Thần Thú Thanh Ngọc Phù Bùa chú bảo lưu cấp độ cường hóa khi tiến hóa Thần Thú  
Thần Thú Chân Hoa Phù Bùa chú tăng gấp đôi xác suất tiến hóa Thần Thú  
Bùa thuẫn giáp thần thú Bùa chú đặc biệt có thể sửa đổi hình dáng thần thú  
Yên cương chiến tướng Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được: Gói yên cương chiến tướng có thời hạn 7 ngày
Chỉ dùng cho Lam Lang và Hổ
 
Rương (Khuyên Ảo Ảnh-MA +6) Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được: 01 Khuyên Ảo Ảnh-Ma, thời hạn 7 ngày
 
Rương (Khuyên Bá Vương -ma (MLC) Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được: 01 Khuyên Bá Vương-Ma(MLC) +10, thời hạn 1 ngày
 
Rương (Dây chuyền Bá Hoàng - MLC) Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được: 01 Dây Chuyền Bá Hoàng-MLC +6, thời hạn 1 ngày
 
Rương (Vòng thiên nhĩ của Ma Diệt) Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được: 01 Vòng Thiên Nhĩ Của Ma Diệt , +3 khí công, thời hạn 30 ngày
(Mai Liễu Chân không thể sử dụng)
 
Đổi màu nickname Có thể thay đổi màu sắc của nickname.
Có thể lựa chọn thay đổi 1 hoặc 2 màu sắc.
 
Bối cảnh nickname Đạo cụ thêm hiệu quả và hình đơn giản vào trong backgroup của nickname.
Có thể lựa chọn thay đổi 1 hoặc 2 màu sắc.
 
Biểu tượng nickname Đạo cụ thêm vào trong nickname các hình ảnh động.
Có thể lựa chọn thay đổi 1 hoặc 2 màu sắc
 
Tổ hợp thay đổi nickname Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được:
01 Đổi màu nickname + 01 Bối cảnh nickname + 01 Biểu tượng nickname
 
Tóc (Vì sao đưa anh đến) Thiên Văn Nhạc rất cuồng bộ phim
Vì sao đưa anh đến nên đã tạo ta kiểu tóc này
Ngẫu nhiên 1 trong 2 kiểu tóc khi dùng
 
Thẩm mỹ viện Thay đổi kiểu tóc như đi thẩm mỹ viện.  
Thuốc Nhuộm Tóc Sau khi sử dụng sẽ xuất hiện bảng màu sắc
có thể lựa chọn màu sắc ưa thích
sau khi xác nhận sẽ nhuộm lên 1 màu mới
 
Set (Thẩm mỹ viện, Thuốc Nhuộm Tóc) Nhấn chuột phải để sử dụng
Nhận được:
01 Thuốc nhuộm tóc và 01 Thẩm mỹ viện
 
Xuyên Châm Dẫn Tuyến Tuyệt kỹ độc môn của Ngân Kiều Long
Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục
chuyển thành áo của nam hoặc nữ
 
Bùa di chuyển môn phái Có thể di chuyển đến bên cạnh thành viên môn phái được lựa chọn
Có thể sử dụng 10 lần
Trong cửa sổ chat, nhập "/tên thành viên môn phái hiện hành đang có mặt"
 
Sinh Tử Phù Bùa chú sau khi sử dụng khiến khi chết có thể bảo toàn điểm kinh nghiệm
hoàn toàn không bị giảm (Có thể nhận được 5 lần bảo vệ).
 
Thổ Linh Phù Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định.
(Lưu 20 nơi cơ bản/Người dùng Premium lưu 30 nơi)
 
Long Cang Hồn (7 Ngày) Auto cao cấp hỗ trợ luyện cấp (7 ngày) >>(click xem)<<  
Long Cang Hồn (10 Ngày) Auto cao cấp hỗ trợ luyện cấp (10 ngày) >>(click xem)<<  
Long Cang Hồn (30 Ngày) Auto cao cấp hỗ trợ luyện cấp (30 ngày) >>(click xem)<<  
Linh hồn thạch [Huyền Vũ] Click chuột phải để sử dụng
Đánh thức sức mạnh của Huyền Vũ,
cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng xanh lá.
 
Linh hồn thạch [Thanh Long] Click chuột phải để sử dụng
Đánh thức sức mạnh của Thanh Long,
cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng xanh lam.
 
Linh hồn thạch [Chu Tước] Click chuột phải để sử dụng
Đánh thức sức mạnh của Chu Tước,
cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng đỏ.
 
Linh hồn thạch [Bạch Hổ] Click chuột phải để sử dụng
Đánh thức sức mạnh của Bạch Hổ,
cho vũ khí và trang bị phòng ngự bao trùm trong ánh sáng vàng.
 
Bảo thạch Nghĩa Đàn cung Cường hóa thất bại vẫn có thể giữ lại vật phẩm.
Chỉ dùng đến tối đa cường hóa +8. Tiêu tốn võ huân để cường hóa
Phải đứng cạnh NPC Cung Chính Nghĩa ở Huyền Bột
 
Bùa thủy tinh (vũ khí) Khi cường hóa vũ khí thành công, ngẫu nhiên cường hóa tăng +1~+3
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính)
 
Bùa thủy tinh (phòng ngự) Khi cường hóa đạo cụ p.ngự thành công, ngẫu nhiên cường hóa tăng +1~+3
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính)
 
Bùa Hoàng ngọc (vũ khí) Khi cường hóa thành công 100% vũ khí +5 thành +6  
Bùa Hoàng ngọc (phòng ngự) Khi cường hóa thành công 100% đạo cụ phòng ngự +5 thành +6  
Bùa thúy ngọc (vũ khí) Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính)
 
Bùa thúy ngọc (phòng ngự) Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính)
 
Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí] (Chân) Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Chỉ dùng cho vũ khí cường hóa trên 10, giữ nguyên hợp thành và thuộc tính)
Chỉ dùng cho vật phẩm lv 130 trở lên.
 
Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự] (Chân) Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Chỉ dùng cho vũ khí cường hóa trên 10, giữ nguyên hợp thành và thuộc tính)
Chỉ dùng cho vật phẩm lv 130 trở lên.
 
Bùa Thiên Tôn Khi hợp thành thuộc tính vũ khí thành công, ngẫu nhiên thuộc tính tăng +1~+3
(khi thất bại sẽ giảm cấp độ thuộc tính)
 
Bùa Nhiệt Địa Khi hợp thành thuộc tính đạo cụ p.ngự thành công, ngẫu nhiên thuộc tính tăng +1~+3
(khi thất bại sẽ giảm cấp độ thuộc tính)
 
Phúc Vận Phù 20% Làm tăng tỷ lệ thành công lên 20%.  
Phúc Vận Phù 25% Làm tăng tỷ lệ thành công lên 25%.  
Luyện Tiên Thảo Khi dùng sẽ tẩy 01 loại võ công đã học  
Thiên Hóa Khi dùng sẽ tẩy 01 loại khí công Thăng Thiên chung đã học  
Quang Thiên Thạch Khi dùng điểm võ công trừ 1 điểm và sinh ra 1 Thiên Kỳ Thạch  
Thiên Võ Kỳ Thư Khi dùng hồi phục tất cả võ công Thăng Thiên trở lại từ đầu
điểm rèn luyện và điểm võ công biến mất
 
Trà diệp thảo Đông Lãnh Có thể thanh tẩy toàn bộ võ công Tuyệt học đã học
và khôi phục điểm Thần lực
 
Diệp Thảo Đông Lãnh Có thể thanh tẩy 1 võ công Tuyệt học đã học
và khôi phục điểm Thần lực
 
Rương Thời Phong (tủ thời trang) Click chuột phải để sử dụng
Nhận được: tủ thời trang dành bảo quản trang phục
 
Rương Thời Phong (túi) Click chuột phải để sử dụng
Nhận được: Túi phụ thời hạn sử dụng 30 ngày
 
Túi(30 ngày) Kéo dài thời gian sử dụng túi - thời hạn sử dụng 30 ngày  
Túi(60 ngày) Kéo dài thời gian sử dụng túi - thời hạn sử dụng 60 ngày  
Túi(90 ngày) Kéo dài thời gian sử dụng túi - thời hạn sử dụng 90 ngày  
Đại Thanh Sư Tử Hống Khi sử dụng Đại Thanh Sư Tử Hống
nhập vào cửa số chat : /roar2 Text
sẽ hiển thị trên cửa số chat dòng thông báo màu vàng
 
Sư Tử Hống Khi sử dụng sử tử hống
nhập vào cửa sổ chat: /roar Text
sẽ hiển thị trên cửa số chat dòng thông báo màu vàng.
 
Gương Huyền Ma (nhỏ) Vật phẩm có thể triệu hồi BOSS (sử dụng 1 lần)  
Gương Huyền Ma (trung bình) Vật phẩm có thể triệu hồi BOSS (sử dụng 3 lần)  
Gương Huyền Ma (lớn) Vật phẩm có thể triệu hồi BOSS (sử dụng 7 lần)  
Cành cây phục chế(nhỏ) Vỏ cây có thể kêu gọi ác quỷ (Triệu hồi quái vật boss)  
Phục chế cành cây (lớn) Vỏ cây có thể kêu gọi ác quỷ (Triệu hồi quái vật boss)  
Tiên dược Cần Công Hoàn Tăng 10% sức tấn công (2 giờ)  
Tiên dược Vô Phòng Hoàn Giảm 10% sát thương nhận được (2 giờ)  
Tiên dược Hộ Thể Hoàn Tăng 10% phòng thủ (2 giờ)  
Tiên dược Võ Công Hoàn Tăng 10% sức sát thương (2 giờ)  
Tiên dược Cần Công Hoàn 11% Tăng 11% sức tấn công (2 giờ)  
Tiên dược Vô Phòng Hoàn 11% Giảm 11% sát thương nhận được (2 giờ)  
Tiên dược Hộ Thể Hoàn 11% Tăng 11% phòng thủ (2 giờ)  
Tiên dược Võ Công Hoàn 11% Tăng 11% sức sát thương (2 giờ)  
Tiên dược Cần Công Hoàn 13% Tăng 13% sức tấn công (2 giờ)  
Tiên dược Vô Phòng Hoàn 13% Giảm 13% sát thương nhận được (2 giờ)  
Tiên dược Hộ Thể Hoàn 13% Tăng 13% phòng thủ (2 giờ)  
Tiên dược Võ Công Hoàn 13% Tăng 13% sức sát thương (2 giờ)  
Tiên dược Cần Công Hoàn 14% Tăng 14% sức tấn công (2 giờ)  
Tiên dược Vô Phòng Hoàn 14% Giảm 14% sát thương nhận được (2 giờ)  
Tiên dược Hộ Thể Hoàn 14% Tăng 14% phòng thủ (2 giờ)  
Tiên dược Võ Công Hoàn 14% Tăng 14% sức sát thương (2 giờ)  
Bồi Nguyên Đơn (Tiểu) Linh đơn gia tăng +300HP (1 giờ)  
Bồi Nguyên Đơn (Trung) Linh đơn gia tăng +800HP (1 giờ)  
Tiên dược Huyết Hoàn Tiên dược gia tăng +800HP (2 giờ)  
Bồi Nguyên Đơn (Đại) Linh đơn gia tăng +1000HP (2 giờ)  
Quang Long Chỉ Thêu Bổ trợ Thời trang không hiệu ứng
Tăng khí công +3, +100% exp, +7% t.công vũ khí,
phòng ngự +12%, t.công/p.ngự (quái) +200, HP +600, MP +400)
 
Kim Long Chỉ Thêu  Bổ trợ Thời trang không hiệu ứng
Tăng khí công +3, EXP +40%, t.công v.khí +7%, CLVC +12%,
phòng thủ +12%, HP +600, MP +400)
 
Bích Long Chỉ Thêu Bổ trợ Thời trang không hiệu ứng
Tăng khí công +3, EXP +40%, t.công vũ khí +5%, CLVC +10%,
phòng ngự +10%, HP +500, MP +300
 
Xích Long Chỉ Thêu Bổ trợ Thời trang không hiệu ứng
Tăng +3 khí công, EXP +20%, t.công vũ khí +5%, CLVC +10%,
phòng ngự +10%, HP +500, MP +300
 
Bạch Long Chỉ Thêu Bổ trợ Thời trang không hiệu ứng
Tăng khí công +3, EXP +20%
 
Hắc Long Chỉ Thêu Bổ trợ Thời trang không hiệu ứng
Tăng t.công v.khí +5%, CLVC +10%, phòng thủ +10%
 
Nguyệt Tâm Đơn (20%) Tăng kinh nghiệm +20% (2 giờ)  
Nguyệt Tâm Đơn (30%) Tăng kinh nghiệm +30% (2 giờ)  
Yêu Hóa Ma Võ (nhỏ)(1) Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến đổi (2 giờ) (sử dụng 1 lần)  
Yêu Hóa Ma Võ (vừa)(5) Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến đổi (2 giờ) (sử dụng 5 lần)  
Yêu Hóa Ma Võ (lớn)(10) Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến đổi (2 giờ) (sử dụng 10 lần)  
Yêu Hóa Ma Võ (đ.biệt)(1) Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến đổi (24 giờ) (sử dụng 1 lần)  
Yêu Hóa Ma Võ (hoa)(nhỏ)(1) Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến thân (2 giờ) (sử dụng 1 lần)  
Yêu Hóa Ma Võ (hoa)(đ.biệt)(1) Ngoại hình và năng lực của vũ khí biến thân (24 giờ) (sử dụng 1 lần)  
Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) Ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng (2 giờ) (sử dụng 1 lần)
Lực công kích +40, sức phòng ngự +40, lực t.công võ công +%
EXP +10%, +300 HP
 
Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) Ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng (24 giờ) (sử dụng 1 lần)
Lực công kích +40, sức phòng ngự +40, lực t.công võ công +%
EXP +10%, +300 HP
 
Yêu Hóa Ma Võ (Hải sản)(nhỏ) Ngoại hình vũ khí biến thành tạo hình biển cả (2 giờ) (sử dụng 1 lần)
Lực công kích +30, sức phòng ngự +30, lực t.công võ công +3%
EXP +5%, hút hồn +5%
 
Yêu Hóa Ma Võ (Hải sản)(đ.biệt) Ngoại hình vũ khí biến thành tạo hình biển cả (24 giờ) (sử dụng 1 lần)
Lực công kích +30, sức phòng ngự +30, lực t.công võ công +3%
EXP +5%, hút hồn +5%
 
Thái Cực Thần Đơn Khi sử dụng đạo cụ nhận được hiệu quả tăng 15% lực công kích
15% sức phòng ngự, 300 điểm sinh lực, 300 điểm nội lực
xác suất điểm kinh nghiệm nhận được 10% (4 giờ) (sử dụng 1 lần)
 
Thiên Tâm Đơn 80%(24 tiếng) Kinh nghiệm +80% (cấp độ có thể dùng 100 ~ 130) (24 giờ)  
Thiên Tâm Đơn 80%(2 tiếng) Kinh nghiệm +80% (cấp độ có thể dùng 100 ~ 130) (2 giờ)  
Thánh Tâm Đơn 50%(24 tiếng) Kinh nghiệm +50% (cấp độ có thể dùng 60 ~ 99) (24 giờ)  
Thánh Tâm Đơn 50%(2 tiếng) Kinh nghiệm +50% (cấp độ có thể dùng 60 ~ 99) (2 giờ)  
Thảo Tâm Đơn 20%(24 tiếng) Kinh nghiệm +20% (cấp độ có thể dùng 1 ~ 59) (24 giờ)  
Thảo Tâm Đơn 20%(2 tiếng) Kinh nghiệm +20% (cấp độ có thể dùng 1 ~ 59) (2 giờ)  
Cửu Chuyển Đơn (Vô song) Thuốc hồi phục HP theo %  
Thiên Niên Tuyết Sâm (Vô song) Thuốc hồi phục nội lực theo %  
Cửu Chuyển Đơn (siêu lớn) Thuốc hồi phục định lượng có thể hồi phục
lượng sinh lực không đủ (tiêu hao tối thiểu 200)
 
Thiên Niên Tuyết Sâm (siêu lớn) Thuốc có thể hồi phục lượng nội lực không đủ,
thuốc hồi phục định lượng (tiêu hao tối thiểu là 200)
 
Chí Tôn Hoàn Tăng +11% tấn công, +13% phòng ngự, +13% tấn công võ công
+11% phòng ngự võ công, +500HP (2 giờ)
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.