less.watch();
Chiến Đấu
Trang Chủ / Chiến Trường / Chiến Đấu
08/03/2024

CHIẾN ĐẤU

CHIẾN ĐẤU

Từ Bản Cập nhật - Tinh chỉnh 06/2019,
Hiệp Khách có thay đổi về Điểm số Võ huân nhận được khi kích sát khác thế lực

Thăng chức 1: tối đa 10 điểm.

Thăng chức 2: tối đa 10 điểm.

Thăng chức 3: tối đa 10 điểm.

Thăng chức 4: tối đa 10 điểm.

Thăng chức 5: tối đa 10 điểm.

Thăng Thiên 1: tối đa 30 điểm.

Thăng Thiên 2: tối đa 30 điểm.

Thăng Thiên 3: tối đa 40 điểm.

Thăng Thiên 4: tối đa 50 điểm.

► Thăng Thiên 5: cập nhật sau.

 

Lưu ý:

- Chênh lệch 1 cấp chuyển chức: nhân vật chiến thắng nhận 1/2 số điểm theo cấp chuyển chức của mình.
- Chênh lệch 2 cấp chuyển chức trở lên: nhân vật chiến thắng chỉ nhận được 1 điểm.

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.