less.watch();
Đơn Vị Tiền Tệ Chuyên Dụng
Trang Chủ / Cửa Hàng / Đơn Vị Tiền Tệ Chuyên Dụng
27/09/2023

ĐƠN VỊ TIỀN TỆ CHUYÊN DỤNG

Đồng tiền chính thức do Hiệp Hội Thương nhân lớn nhất của Hào Hiệp Cốc công nhận - lưu hành và sử dụng. Bao gồm: 

  • Tiền Vàng (còn gọi là Đồng Vàng)
  • Tiền Bạc (còn gọi là Đồng Bạc)
  • Tiền Đồng
Hình Tên gọi Mô tả
Hộp Tiền Bạc

Hộp chứa 5 Đồng Bạc do Hào Hiệp Cốc phát hành
Hộp Tiền Bạc có thể mua sắm từ DzoShop

Đồng Tiền Vàng

1 Đồng Vàng có giá trị tương đương với 50 Đồng Bạc
Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở hữu mới có thể sử dụng

Đồng Tiền Bạc

1 Đồng Bạc có giá trị tương đương với 50 Tiền Đồng
Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở hữu mới có thể sử dụng

Tiền Đồng

Có thể dùng Tiền Đồng mua sắm các mặt hàng phù hợp
Đồng Tiền được khắc ấn ký riêng chỉ có chủ sở hữu mới có thể sử dụng

 

 

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

Tất cả vật phẩm được mua sắm bằng Tiền đồng, nên cần chuyển đổi Tiền Vàng và Tiền Bạc sang Tiền Đồng để mua sắm


Chuyển đổi Tiền đồng tại Sơn Bích (Huyền Bột Phái)

  • Chuyển đổi Tiền Vàng sang Tiền Bạc
  • Chuyển đổi Tiền Bạc sang Tiền Đồng

Các loại tiền tệ trên có thể dùng mua sắm:

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.