less.watch();
Hảo Hữu
Trang Chủ / Hảo Hữu / Hảo Hữu
24/05/2023

HỆ THỐNG THÔNG TIN HẢO HỮU

Bao gồm các lớp : Thêm Bạn / Thêm Nhóm / Chặn


 

► Thông tin trạng thái :

- Khi chuyển sang cài đặt OfflineHiển thị trạng thái Kết nối chuyển sang ẨnTrạng thái Chặn tất cả bạn bè được áp dụng.

- Khi cài đặt Offline sẽ không thể tương tác với người chơi khác (bao gồm tổ đội, trò chuyện..)


CHỨC NĂNG CHẶN BLACK LIST


Nhập tên người muốn chặn


Hiển thị người bị chặn trong Danh sách chặn


Không thể trò chuyện với người bị chặn


Không thể truyền âm giữa đối tượng chặn và người bị chặn

 

► Nội dung Chặn (Black list) : 

- Người bị chặn không nhìn thấy trạng thái online của Đối tượng chặn.

- Người bị chặn không thể trò chuyện cùng Đối tượng chặn trong Cửa sổ Trò chuyện.

- Người chặn sẽ không nhìn thấy nội dung trò chuyện trong kênh Tổng quát của Người bị chặn.

- Người bị chặn không thể trò chuyện trong kênh tổng quát trong khu vực gần với Đối tượng chặn (khi tham gia Chiến trường).

- Đối tượng chặn khi truyền âm cho Người bị chặn thì câu thoại truyền âm không được thực thi.

- Người bị chặn không thể truyền âm cho Đối tượng chặn.

- Đối tượng chặn và Người bị chặn không thể truyền âm cho nhau trong Chiến trường.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.