less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Hỏa Long Thạch
Hỏa Long Thạch
Trang Chủ / Hàn Bảo Quân / Hỏa Long Thạch
18/05/2021
1. Giới thiệu về Hỏa Long Thạch
 
- Hỏa Long Thạch - vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng hợp thành cho vũ khí dành riêng cho 2 nhân vật Đàm Hoa Liên và Hàn Bảo Quân
 
- Vũ khí có thể sử dụng Hỏa Long Thạch : Hỏa Long Đao & Phục Ma Hoa Linh Kiếm
 
- Vật phẩm được bán tại Shop NPC Đao Kiếm Tiếu của Huyền Bột Phái
 
- Hỏa Long Thạch sử dụng cho tất cả các loại ngọc (thường, cao cấp), thay đổi các chỉ số khác nhau (từ thấp đến cao)
 
+ Thay mới dòng hợp thành đã có bằng dòng thuộc tính cao hơn
 
+ Thay mới cho dòng hợp thành đang có thuộc tính cao nhất nếu thuộc tính sẽ thay đổi là cao hơn
 
 
2. Cách sử dụng Hỏa Long Thạch
 
- Đứng gần NPC Đao Kiếm Tiếu.
 
- Nhấp phải chuột vào Hỏa Long Thạch, hiển thị bảng thông tin hợp thành.
 
- Đặt vũ khí và ngọc cần thay thế vào vị trí
 
- Nhập "Đồng Ý"
 
 
3. Lưu ý
 
- Thay đổi dòng hợp thành theo thứ tự từ trên xuống dưới.
 
- Mỗi lần sử dụng Hỏa Long Thạch chỉ thay đổi 1 dòng hợp thành của vũ khí
 
- Tỉ lệ sử dụng Hỏa Long Thạch không phải là 100% thành công, tức là sẽ có tỉ lệ thất bại.
 
- Khi thất bại chỉ bị mất Hỏa Long Thạch và ngọc, không ảnh hưởng đến vật phẩm.

TINH CHỈNH CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2021

- Hỏa Long Thạch và Hỏa Long Thạch (event) :

+ Gỡ bỏ Hỏa Long Thạch bán tại NPC sau bảo trì 13/05/2021.

+ Gỡ bỏ Hỏa Long Thạch (event) trong hệ thống nhiệm vụ sau bảo trì ngày 13/05/2021.

+ Hỏa Long Thạch và Hỏa Long Thạch (event) sẽ không thể sử dụng sau bảo trì 13/05/2021.

+ Hỏa Long Thạch có thể bán vào cửa hàng NPC với giá bán tương ứng giá mua sau bảo trì ngày 13/05/2021.

+ Xóa bỏ toàn bộ Hỏa Long Thạch / Hỏa Long Thạch (event) và thay thế hoàn toàn bằng vật phẩm mới sau bảo trì ngày 10/06/2021

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Sự Kiện Online Nhiều Nhận Quà Nhiều (04.2021) hình 20
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.