less.watch();
Hồng Mật Thần Thảo
Trang Chủ / Cửa Hàng / Hồng Mật Thần Thảo
27/09/2023

Yulgang Hiệp Khách xin giới thiệu vật phẩm mới

HỒNG MẬT THẦN THẢO

 Mở bán:

- Thử nghiệm: Sau bảo trì ngày 19/08/2021.
- Ra mắt chính thức: Sau bảo trì ngày 14/10/2021.

 Nội dung: 

- Hồng Mật Thần Thảo có tác dụng tăng cấp độ trang sức.
- Nhân vật chỉ có thể sử dụng Hồng Mật Thần Thảo khi trên người nhân vật có sử dụng các loại trang sức.
- Hồng Mật Thần Thảo chỉ có tác dụng với trang sức có thể nâng cấp.
- Hồng Mật Thần Thảo có thể dùng chung với Thâm Lam Thần Thảo, Bích Lục Thần Thảo.

Thông tin Hồng Mật Thần Thảo

 

Mọi thắc mắc về vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.