less.watch();
Hướng dẫn Sư Đồ
Trang Chủ / Sư Đồ / Hướng dẫn Sư Đồ
16/11/2022

Hệ thống Sư Đồ là một chức năng khá đặc biệt của game Hiệp Khách Giang Hồ. Thông qua kết bái sư đồ, sư phụ và đệ tử sẽ gắn bó với nhau chặt chẽ về cả lợi ích và nghĩa vụ đến khi đệ tử xuất sư.

 Quyền lợi: 

- Đệ tử có thể được sư phụ truyền thụ những kỹ năng của sư phụ, tối đa là 3 kỹ năng.

- Tham gia những nhiệm vụ giành riêng cho hệ thống sư đồ, với những phần quà đặc biệt.

- Khi đệ tử đạt cấp độ 3 trở lên, đạt được các lệnh bài sư môn, cả sư phụ và đệ tử đều được tăng chỉ số của bản thân.

 Điều kiện tham gia:

- Sư phụ đã Thăng chức lần 2 (cấp độ 35)

- Đệ tử đã Thăng chức lần 1 (cấp độ 10)

- Sư phụ có thể nhận 03 đệ tử, ngược lại đệ tử chỉ có thể bái 01 sư phụ.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể là sư phụ hoặc đệ tử của một nhân vật khác, không thể đồng thời làm sư phụ và đệ tử.

- Sư phụ và đệ tử phải cùng thế lực Chính hoặc Tà hoặc đệ tử chưa gia nhập thế lực nào 

 Cách thức bái sư: 

- Nhận đệ tử: trong khung chat nhập lệnh:  /inviteapprentice charactername

- Bái sư: trong khung chat nhập lệnh: /requestmaster charactername

- Nhân vật nhận được lời mời làm sư phụ / đệ tử sẽ xuất hiện bảng thông báo

- Từ bỏ quan hệ sư đồ: trong khung chat nhập lệnh: /abandonrelationship charactername

Lưu ý:

- 02 nhân vật bái / nhận sư đồ phải cùng online và đứng cạnh nhau

- Các lớp nhân vật đặc biệt (Hàn Bảo Quân / Đàm Hoa Liên / Mai Liễu Chân / Tử Hào / Thần Y) chỉ có thể làm sư phụ, không thể làm đệ tử của một nhân vật khác


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.