less.watch();
Khí Công
Trang Chủ / Đao Khách / Khí Công
06/03/2023

Các khí công riêng của Đao Khách


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 trong 6 loại) sau :

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân

► Hồi Yến Bộ Pháp


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT ĐIỀU PHỐI TÍNH NĂNG 4

Gia tăng hiệu quả một số khí công cho Đao Khách :

► Hỏa Long Chi Hỏa : Tăng thêm hiệu quả khí công, đạt được 0.7% / điểm

► Ám Ảnh Sát Kích : Tăng thêm hiệu quả khí công, đạt được 1% / điểm

► Mãnh Long Sát Trận : Tăng thêm hiệu quả khí công, đạt được 0.8% / điểm

► Hỏa Long Pháp Chiếu : Tăng thêm hiệu quả khí công, đạt được 0.4% / điểm   

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.