less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Khí Công
Khí Công
Trang Chủ / Cung Thủ / Khí Công
20/08/2021

 

Các khí công riêng của Cung Thủ

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Vạn Tượng Quy Chân

► Hồi Yến Bộ Pháp


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2020 

Tinh chỉnh khí công Lưu vân cường kích

► Tăng xác suất bắn ra đồng thời nhiều mũi tên :

- Luyện cấp : xác suất bắn 5 mũi tên

- Kích sát : xác suất bắn 3 mũi tên

♦ tăng 80% sát thương
(nếu nhân vật chưa TT và sử dụng võ công chưa TT)

♦ tăng 130% sát thương
(nếu nhân vật đã TT và sử dụng võ công TT)

► Yêu cầu :

- Luyện cấp : số lượng quái trong phạm vi tối thiểu là 5
(xác suất mỗi mũi tên trên 1 quái)

- Kích sát : số lượng nhân vật trong phạm vi tối thiểu là 3
(xác suất mỗi mũi tên trên 1 nhân vật)

    Ghi chú : 
    - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.