less.watch();
Khí Công
Trang Chủ / Kiếm Khách / Khí Công
20/08/2021

Các khi công riêng của nhân vật kiếm khách:

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

► Cửu Chuyển Hồi Phong

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.