less.watch();
Khí Công
Trang Chủ / Đại Phu / Khí Công
22/08/2022

Các khí công riêng của nhân vật đại phu

Hình Tên khí công Tác dụng Đẳng cấp yêu cầu
Vận Khí Hành Tâm Nâng cao lượng nội công hồi phục
Khí công cơ bản
[level 1]
Thái Cực Tâm Pháp Giảm thiểu nội công tiêu hao
khi sử dụng võ công
Khí công cơ bản
[level 1]
Thể Huyết Bội Tăng Tăng sinh mệnh
Khí công cơ bản
[level 1]
Tẩy Tuỷ Dịch Cân Tăng nội công
Khí công cơ bản
[level 1]
Hồi Phục Liệu Thương Tăng lượng máu hồi phục khi trị liệu
Khí công cơ bản
[level 1]
Trường Công Kích Lực Tăng lực tấn công khi sử dụng võ công
Sau khi thăng chức lần 1
[level 10]
Thần Cơ Minh Châu Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ
Sau khi thăng chức lần 1
[level 10]
Chân Vũ Tuyệt Kích Tăng lực tấn công khi sử dụng võ công
Sau khi thăng chức lần 2
[level 35]
Hấp Tinh Đại Pháp Tăng thời lượng tác dụng
của võ công hỗ trợ
Sau khi thăng chức lần 3
[level 60]
Hoàn Vũ Vạn Hoá Xác suất 1%(sát thương / điểm) khi sử dụng
(5%) thành viên trong tổ đội. Hiệu quả tăng
0,5% (phòng ngự / điểm) của thành viên
Sau khi thăng chức lần 4
[level 80]
Bách Sự Như Ý Xác suất 1%(sát thương / điểm) khi sử dụng
võ công Thăng Thiên (5 điểm võ công trở lên)
- giảm hiệu quả Hoàng Vũ Vạn Hoá
Nhiệm vụ level 90
[học sách khí công]
Cửu Thiên Chân Khí Nâng cao lượng khôi phục và hỗ trợ hiệu quả
sử dụng võ công (hỗ trợ)
Sau khi thăng chức lần 5
[level 100]
Hộ Thân Giáp Khí Tăng phòng ngự cơ bản
Sau khi thăng thiên lần 1
[level 110]
Chân Khí Nguyên Thương Khi sử dụng Vận Khí Liệu Thương có xác suất
lượng hồi phục tăng gấp đôi
Sau khi thăng thiên lần 2
[level 120]
Tập ý Sinh Công Xác suất 100% xuất hiệu Bách Sự Như Ý
(điểm khí công từ 5 trở lên) -> hiệu quả
tăng tấn công võ công
Sau khi thăng thiên lần 3
[level 130]
Mãn Nguyệt Cuồng Phong Xác suất kích hoạt trạng thái Cuồng Phong
Vạn Phá (3s) đối với thành viên tổ đội
Sau khi thăng thiên lần 4
[học sách khí công]
[level 140]
Vọng Ma Thiêm Hoá Xác suất xuất hiện Vong Ma Chỉ Pháp
(hiệu ứng võ công hỗ trợ TT4)
Sau khi thăng thiên lần 4
[học sách khí công]
[level 140]
Thái Âm Cô Độc Khi phát động, không thể hồi
phục sinh lực trong 3 giây
Sau khi thăng thiên lần 5
[học sách khí công]
[level 150]
Bất Tử Chi Thể Kích hoạt khi bị tấn công trong phạm vi
hữu hạn, ngay lập tức phản công lại
tất cả đòn tấn công
Sau khi thăng thiên lần 5
[học sách khí công]
[level 150]

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 trong 7 loại) sau :

► Cửu Chuyển Hồi Phong

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Bồ Đề Thần Khí

► Vạn Tượng Quy Chân

► Hồi Yến Bộ Pháp

► Cuồng Phong Hà Ý


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2020 

Tinh chỉnh khí công Tập ý sinh công

► Xác suất tăng 100% hiệu suất Bách sự như ý:

Tăng hiệu suất Bách sự như ý :

♦ Khai phóng tỷ lệ xuất hiện BSNY đồng thời cùng TYSC
(kích hoạt Bách sự như ý đồng thời cùng Tập ý sinh công)

♦ Khi xuất hiện đồng thời : tăng gấp đôi hiệu quả Bách sự như ý
(Sát thương BSNY tăng x2 / Hiệu quả Hoàn vũ vạn hóa giảm x2)

   Ghi chú : 
   - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu

 


  TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5  

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.
 


TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 04/2021 

Bách Sự Như Ý không làm giảm chỉ số phòng ngự của Hoàn Vũ Vạn Hóa khi nhân vật tăng đồng thời điểm số 2 khí công này
 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.