less.watch();
Khí Công
Trang Chủ / Mai Liễu Chân / Khí Công
20/08/2021

 

Các khí công riêng của nhân vật Mai Liễu Chân:

 

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

- Giới hạn lại tiêu xạ của Mai Liễu Chân (tăng xác suất cự ly tối thiểu)

- Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 trong 6 loại) sau :

► Cửu Chuyển Hồi Phong

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Huyền Vũ Chân Khí

► Vận Khí Hành Tâm

► Bồ Đề Thần Khí


TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5 

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

       - Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

       - Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.