less.watch();
Kỹ Năng
Trang Chủ / Thích Khách / Kỹ Năng
14/03/2023

 

Sơ cấp:

Chính phái:

Tà phái:

 


TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019

- Tăng uy lực của võ công Thăng Thiên 1, Thăng Thiên 2 

- Khóa hiệu ứng debuff của võ công debuff trong một số chiến trường


TINH CHỈNH CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2021

+ Hiển thị nội dung võ học Nhất chỉ diệt ma : Phát động đồng thời cả 2 hiệu ứng : Gãy xương (cơ bản), Xuất huyết (cơ bản) trên 3 mục tiêu, Võ học Đệ nhị thức không gia tăng thiệt hại Gãy xương, (thiệt hại Gãy xương theo chỉ số võ học Đệ nhất thức - Viêm Long Bàn Thiên).

+ Hiển thị nội dung võ học Phá thần ma quyết : Phát động đồng thời cả 2 hiệu ứng : Gãy xương (cơ bản), Xuất huyết (cơ bản) trên 3 mục tiêu, Võ học Đệ nhị thức không gia tăng thiệt hại Gãy Xương, (thiệt hại Gãy xương theo chỉ số võ học Đệ nhất thức - Cửu Tiêu Hồi Thiên).


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP 03/2023 

Điều phối nộ khí

► Thu thập theo đặc thù riêng :

       - Luyện cấp : khi chủ động công kích quái.

       - Chiến đấu : khi chủ động công kích đối thủ.

► Sử dụng theo đặc thù hệ nhân vật debuff :

       - Tiêu hao khi sử dụng võ công debuff.

       - Tiêu hao tự động sau 1 khoảng thời gian nhất định (nếu không sử dụng võ công tiêu hao).

 

 

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.