less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Kỹ Năng
Kỹ Năng
Trang Chủ / Cầm Sư / Kỹ Năng
20/08/2021

Bảng skill võ công 

Kỹ năng hỗ trợ

 

Kĩ năng hỗ trợ  "Tiếu Ngạo Kỳ Khúc"

 

Kĩ năng "Tiếu Ngạo Kỳ Khúc" có được khi nhân vật học sách thăng thiên 1 - Tiếu Ngạo Kỳ Phổ , dành riêng cho nhân vật cầm sư.

Kĩ năng này giúp nhân vật có thể lựa chọn 1 trong 3 buff hỗ trợ:

- Siêu Âm Thanh

- Dị Âm Thanh

- Hạ Âm Thanh

 

Điều kiện sử dụng kĩ năng Tiếu Ngạo Kỳ Khúc :

- mức nội công tối thiểu 3500 , mỗi lần sử dụng kĩ năng sẽ tiêu hao hết nội công

- đã sử dụng 1 trong 3 skill buff :  Hoa Đăng Nhiệt Khúc , Cuồng Phong Vũ Khúc, Quyện Âm Khúc


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

- Khóa hiệu ứng debuff của võ công debuff trong một số chiến trường

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.