less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Kỹ Năng
Kỹ Năng
Trang Chủ / Mai Liễu Chân / Kỹ Năng
20/08/2021

 

Các kĩ năng Mai Liễu Chân đều dùng chung cho Chính và Tà:

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.