less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Nhiệm Vụ Chính Phái (Chi Tiết)
Nhiệm Vụ Chính Phái (Chi Tiết)
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Chính Phái (Chi Tiết)
26/10/2020

NHIỆM VỤ CHÍNH PHÁI

[Cấp 36]

1. Món Nợ Của Ác Tặc

- Nhận NV : Hồng Phụng Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Cự Tí Dị Nhân ở ngọai thành Liễu Chính Quan lấy 10 “Kho Báu Của Cự Tí Dị Nhân

- Trả NV:  Hồng Phụng Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 45.000

+Nhẫn LV35

+Kim Cương Thạch(4 cái)

 

 

[Cấp 36]

1. Mối Đe Dọa Từ Những Kẻ Đảo Tẩu

- Nhận NV : Tiêu Sơn Thủy

- Hướng Dẫn: Giết Tiểu Sơn Quái ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 15 “Giáp Của Tiểu Sơn Quái

- Trả NV:  Tiêu Sơn Thủy

- Phần Thưởng

+Exp: 50.000

+Kim Cương Thạch(4 cái)

 

[Cấp 37]

1. Tấn Công Lợi Trảo Sơn Mị

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Giết Lợi Trảo Sơn Mi ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 “ Lợi Trảo Sơn Mi

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 110.000

+Phúc Vạn Phù 5% ( 4 cái)

 

[Cấp 38]

1. Sự Nổi Giận Của Sơn Tiêu

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Giết Sơn Quái ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 “Sơn Tiêu

- Trả NV:  Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 135.000

+Kim Cương Thạch(4 cái)

 

[Cấp 39]

1. Điều Tra Về Hỏa Tặc

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Giết Xích Phát Hỏa Tặc ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Kế Hoch Của Hỏa Tặc

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 160.000

+x1.2 Exp ( 2h)

+Phúc Vạn Phù 10% (2 Cái)

 

[Cấp 40]

1. Sai Lầm

- Nhận NV : Tiêu Xuân Thủy

- Hướng Dẫn: Giết Độc Nhãn Hỏa Tặc hoặc Xích Phát Hỏa Tặc ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 15 “Hàng Hóa Huyền Bột Phái

- Trả NV: Tiêu Xuân Thủy

- Phần Thưởng

+Exp: 190.000

+Tiên Lục Đơn (4 cái)

 

[Cấp 41]

1.  Khôi Phục Đền Thờ Đá

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Nói chuyện với Tiêu Xuân Thủy, Giết Dị Vực Ác Tăng ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Thư Cá Nhân

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 225.000

+Phúc Vạn Phù 5% (2 cái)

+Cường Hóa Thạch (5 cái)

 

 

[Cấp 42]

1.  Q Khứ

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Giết Dị Vực Ác Tăng ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Kế Hoch Của Liên Hoa Giáo Đồ

- Trả NV: Quan Chủ Liễu Như

- Phần Thưởng

+Exp: 260.000

+Kim Cương Thạch (2 cái)

+Hàn Ngọc Thạch (2 cái)

 

[Cấp 43]

1. Những Mảnh Ký Ức

- Nhận NV : Hồng Phụng Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Liên Hoa Giáo Đồ ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 5 “Sách Của Liên Hoa Giao Đồ

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 310.000

+Kim Cương Thạch (4 cái)

 

[Cấp 44]

1. Đanh Đạo Tặc – Đền Thờ Đá

- Nhận NV : Quan Chủ Liễu Như

- Hướng Dẫn: Nói chuyện với Hồ Ngân Hoa, Giết Huyết Đồ Ma ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy  “Đạo Tặc Ẩn Thư

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 360.000

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 44]

1. Ngăn Chặn Đạo Tặc Hoa Viên

- Nhận NV : Hồ Ngân Hoa

- Hướng Dẫn, Giết Tung Võ Môn Đoản Đao Đệ Tử ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 10 “Chứng Nhận Ám Binh

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Điểm Rèn luyện : 50.000

+Nhẫn Lvl 40

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 45]

1. Điểm Cốt Lỗi - Đạo Tặc Ở Hoa Viên

- Nhận NV : Hồ Ngân Hoa

- Hướng Dẫn:, Giết Tụng Võ Môn Ác Bá ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Nghi Thư

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Exp: 420.000

+Ngưng Thần Châu ( 100.000 exp)

+Bích Lục Thần Thảo

 

[Cấp 46]

1. Kẻ Cướp

- Nhận NV : Tiêu Xuân Thủy

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Môn Ác Bá ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấyy 20 “Chính Phái Môn

- Trả NV: Tiêu Xuân Thủy

- Phần Thưởng

+Exp: 500.000

+Điểm Rèn luyện : 10.000

+Cường Hóa Thạch (5 Cái)

+Hộp Bạch Ngân Bảo (4 cái)

 

[Cấp 47]

1. Tấn Công Đạo Tặc

- Nhận NV : Hồ Ngân Hoa

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Môn Trường Mâu ở ngoại thành Liễu Chính Quan láy 15 “Tụng Võ Môn Trượng

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Exp: 570.000

+Điểm Rèn luyện : 10.000

+Tiên Lục Đơn (2 cái)

+Hộp Bạch Ngân Bảo ( 3 cái)

 

[Cấp 48]

1. Điểm Nghi Vấn

- Nhận NV : Hồ Ngân Hoa

- Hướng Dẫn: Giết Lục Thanh Ác Binh ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy “Bức Thư Lạ

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Exp: 670.000

+Phúc Vận Phù 10% (2 Cái)

 

[Cấp 49]

1. Đồ Tiếp Tế Bị Đánh Cắp

- Nhận NV : Hồng Phụng Hoàng

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Môn Đoàn Tử Để Phủ ở ngọai thành Liễu Chính Quan lấy 15 “Tiếp tế của Phụng Hoàng

- Trả NV: Hồng Phụng Hoàng

- Phần Thưởng

+Exp: 780.000

+Điểm rèn luyện : 10.000

+X1.5 điểm kỷ năng

 

[Cấp 50]

1. Thông Cáo Trúc Lâm

- Nhận NV : Tiêu Xuân Thủy

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Lâm Song Kiếm ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 10 “ Thông Cáo Trúc Lâm

- Trả NV: Tiêu Xuân Thủy

- Phần Thưởng

+Exp: 920.000

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 51]

1. Uyên Trúc Lâm Náo Loạn

- mNhận NV : Sở Lưu Tình

- Hướng Dẫn: Giết Trúc Lâm Tiểu Ma Tiên ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20 “Thông Tin Trúc Lâm

- Trả NV: Sở Lưu Tình

- Phần Thưởng

+Exp: 1020.000

+Cường hóa thạch (5 cái)

+Kim Cương Thạch (2 cái)

 

[Cấp 52]

1. Uyên Trúc Lâm Náo Loạn

- Nhận NV : Sở Lưu Tình

- Hướng Dẫn: Giết Độc Nhãn Ác Tặc ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20  “Mã Tài Liệu

- Trả NV: Sở Lưu Tình

- Phần Thưởng

+Exp: 1150.000

+Hạn Ngọc Thạch (2 cái)

 

[Cấp 53]

1. Ngắm Hoa

- Nhận NV : Châu Ưng Thủ

- Hướng Dẫn: Giết Người Chặt Tre Trộmở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy 20  “Hoa Trúc Lâm

- Trả NV: Châu Ưng Thủ

- Phần Thưởng

+Exp: 1230.000

+Ngưng Thần Châu (500.000 exp)

 

[Cấp 54]

1. Sự Thật Đằng Sau Vụ Án

- Nhận NV : Sở Lưu Tình

- Hướng Dẫn: Giết Người Chặt Tre Trộm ở ngoại thành Liễu Chính Quan lấy  “Thông Tin Chính Tông

- Trả NV Sở Lưu Tình

- Phần Thưởng

+Exp: 1350.000

+Điểm Rèn Luyện : 50.000

 

[Cấp 56]

1. Động Thái Của Tụng Võ Môn ( Thần Võ Môn )

- Nhận NV : Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Môn Chùy Đệ Tử ở ngoại thành Thần Võ Môn lấy 10 “Báo cáo đ tử tụng võ môn” giao cho Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải

Tiếp tục giết Kim Bài Nhân Dao Kiếm láy về 10” chiến lợi phẩm “

- Trả NV: Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải

- Phần Thưởng

+Exp: 1550.000

 

 

[Cấp 58]

1. Thông Điệp Đầu Hàng ( Thần Võ Môn )

- Nhận NV : Phó Môn Chủ Văn Tứ Hải

- Hướng Dẫn: Giết Tụng Võ Khoái Kiếm Hàn Sĩ ở ngoại thành Thần Võ Môn lấy 10 “Thông Điệp Đầu Hàng

- Trả NV: Hồ Ngân Hoa

- Phần Thưởng

+Exp: 1650.000

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.