less.watch();
Nhiệm Vụ Chung
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Chung
25/05/2021

 

HUYỀN BỘT PHÁI

 

[Cấp 1] Tuyệt kỹ.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 1.

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: Sau khi trò chuyện cùng Kim Hương Ngọc, mang Thư của Kim Hương Ngọc đến đưa cho Môn Chủ Huyền Bột để hoàn thành nhiệm vụ

- Phần thưởng:

+ Ủng Thanh Y (cấp độ 5).

+ Hồi Thành Phù (Huyền Bột Phái) (5 cái).

+ Điểm kinh nghiệm(90) .

 

[Cấp 2] Chính và Tà.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 2.

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ Môn Chủ Huyền Bột, mang Bản đồ Chính Phái đến cho Hoa Hữu Khuyết và Bản đồ Tà Phái đến cho Ôn Hiểu Dư để hoàn thành nhiệm vụ

- Phần thưởng:

+ 02 Giáp Tay Da Thu (cấp độ 5).

+ Điểm kinh nghiệm(266).

 

[Cấp 4] Bước chân ra giang hồ.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 4.

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: Sau khi trò chuyện cùng Kim Hương Ngọc, đi thu thập 05 Chân cóc quỷ từ việc tiêu diệt Cóc quỷ ở ngoài thành Huyền Bột và mang về đưa cho Kim Hương Ngọc để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phần thưởng:

+ Hạ cấp Tập Hồn Châu.

 

[Cấp 4] Triệu hồi linh khí.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 4.

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: Đặt Hạ cấp Tập Hồn Châu (nhận được từ nhiệm vụ Bước chân ra giang hồ) vào ô số 1 hành trang và tiêu diệt quái để thu hồn vào Tập Hồn Châu. Khi thu đủ số linh hồn sẽ trở thành Hồn Kết Tinh (Hạ Cấp), mang giao cho Kim Hương Ngọc để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phần thưởng:

+ Địa - Ngưng Thần Châu(100 ngàn).

+ Điểm kinh nghiệm(400).

 

[Cấp 5] Hoàn thành mục tiêu cấp 5.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 5.

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: Khi đạt cấp 5 đến gặp Môn Chủ Huyền Bột để nhận phần thưởng nhiệm vụ.

- Phần thưởng:

+ Đê Giai Cửu Chuyển Đơn.

 

[Cấp 5] Chính và Tà.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 5.

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: Sau khi nhận nhiệm vụ Môn Chủ Huyền Bột, mang Bản đồ Chính Phái đến cho Hoa Hữu Khuyết và Bản đồ Tà Phái đến cho Ôn Hiểu Dư để hoàn thành nhiệm vụ

- Phần thưởng:

+ 02 Giáp Tay Da Thu (cấp độ 5).

+ Điểm kinh nghiệm(266).

 

[Cấp 7] Tam Vĩ Hồ.

- Yêu cầu:

+ Cấp độ: 7.

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: Sau khi trò chuyện cùng Kim Hương Ngọc, đi thu thập 05 Da hồ ly từ việc tiêu diệt Hồ ly ở ngoài thành Huyền Bột và mang về đưa cho Kim Hương Ngọc để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phần thưởng:

+ Dây chuyền Linh Thu.

+ Điểm kinh nghiệm(500).

+ Điểm kỹ năng(200).

 

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.