less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Nhiệm Vụ Hàng Ngày
Nhiệm Vụ Hàng Ngày
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Hàng Ngày
05/06/2023

NHIỆM VỤ HẰNG NGÀY

Phiên bản mới - Quần Long Tranh Bá sẽ cập nhật thêm hệ thống nhiệm vụ hàng ngày dành cho các hiệp khách thăng chức lần 3 (cấp độ 60) trở lên, các nhiệm vụ này sẽ yêu cầu các hiệp khách quay về các bản đồ cấp độ thấp như Huyền Bột Phái, Tam Tà Quan, Liễu Chính Quan ,... để thực hiện nhiệm vụ.

 

Sau mỗi lần thăng cấp, số lượng nhiệm vụ hàng sẽ tăng dần lên và phần thưởng của nhiệm vụ ngày của cấp dưới cũng sẽ tăng lên đáng kể. Các nhiệm vụ hàng ngày gồm:

 

Lưu ý:

- Các nhiệm vụ chỉ làm 1 ngày 1 lần. 
- Các ô có đánh dấu "x" là các nhiệm vụ có thể thực hiện được.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.