less.watch();
Nhiệm Vụ Mai Liễu Chân
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / Nhiệm Vụ Mai Liễu Chân
02/08/2022

Nhân vật Mai Liễu Chân có hệ thống nhiệm vụ thăng chức riêng khác với các nhân vật khác, các nhiệm vụ thăng chức của nhân vật này sẽ bám sát theo nội dung của bộ truyện tranh nổi tiếng "Hiệp Khách Giang Hồ" . Tuy nhiên có một số nhiệm vụ không dành cho nhân vật này như:

+ Nhiệm vụ thuê vũ khí (dành cho các tân thủ)
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 1 (level 10) của các nhân vật khác tại môn chủ Huyền Bột.
+ Nhiệm vụ điều kiện để thăng chức lần 2 (level 29).
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 2 (level 35) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ điều kiện để thăng chức lần 3 (level 55).
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 3 (level 60) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 4 (level 80) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ thăng chức lần 5 (level 100) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ thăng thiên lần 1 (level 110) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ thăng thiên lần 2 (level 120) của các nhân vật khác.
+ Nhiệm vụ nhận vũ khí Hàn Băng (có thể làm nhiệm vụ cùng các nhân vật khác nhưng hệ thống sẽ không tính thời gian để Mai Liễu Chân nhận vũ khí Hàn Băng).
 
Hướng dẫn nhiệm vụ Mai Liễu Chân
 

 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 04/2021 

- Nhiệm vụ [MLC TT3] Sức mạnh mới khi hoàn thành, nhân vật không thể nhận thưởng nhiệm vụ [MLC TT3] Huấn luyện cuối cùng
 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 07/2022 

 
 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.