less.watch();
[Nhiệm vụ] Thăng Thiên 1
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Nhiệm vụ] Thăng Thiên 1
05/06/2023

NHIỆM VỤ THĂNG THIÊN 1 [BÍ KÍP NGUYỆT CUNG THƯỜNG NGA]

Bản cập nhật 12-03-2020, tinh chỉnh Yêu cầu và Phần thưởng nhiệm vụ

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ
 

 Điều kiện tiến hành

- Nhân vật Thăng chức 5 từ cấp 110 trở lên chưa tiến hành nhiệm vụ Thăng thiên 1
(Không áp dụng cho các nhân vật HBQ, ĐHL, MLC, TH)
 

 Yêu cầu nhiệm vụ

- Truy tìm Nguyệt Cung Thường Nga (Chi Ảnh)

- Lấy về  Bí kíp (Bí mật) của Nguyệt Cung Thường Nga

- Chuẩn bị 100,000,000 tiền5,000,000 kỹ năng phí Thăng chức
 

 Hoàn thành nhiệm vụ

- Nhân vật Thăng Thiên 1 thành công nhận được Bí kíp Võ công Thăng Thiên 1
- Đồng thời nhận được một số Thiên kỳ thạch (phong ấn) hỗ trợ cho bước đường hành tẩu giang hồ
(Thiên kỳ thạch dùng tăng điểm Võ công Thăng Thiên)

- Hàn Bảo Quân, Đàm Hoa Liên, Mai Liễu Chân, Tử Hào tiến hành nhiệm vụ Thăng Thiên 1 theo hướng dẫn tại NPC chuyển chức riêng của nhân vật.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.