less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - (P.Bản) Y THỦ CHE THIÊN
(P.Bản) Y THỦ CHE THIÊN
Trang Chủ / Cập Nhật Mới / (P.Bản) Y THỦ CHE THIÊN
24/10/2022

 THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI 

Phiên Bản Mới - Y THỦ CHE THIÊN

Ngày cập nhật : 30/09/2021

NỘI DUNG CẬP NHẬT

A. Phiên bản mới - Nhân vật mới  

1. Hệ thống thông tin nhân vật mới Thần Y :

► Thông tin nhân vật, kỹ năng >>(click xem)<<

► Vũ khí, trang bị >>(click xem)<<

2. Chuỗi Sự Kiện mừng Phiên Bản Mới >>(click xem)<<

B. Cập nhật tính năng mới 

1. Đông Lãnh chi hồn điều khiển tuyệt học dành riêng cho Thần Y >>(click xem)<<

2. Hồng Mật Thần Thảo : vật phẩm tăng cường bậc trang sức

3. Võ huân Chiến trường >>(click xem)<<

4. Một số cập nhật khác

C. Tinh chỉnh

1. Tinh chỉnh nội dung nhiệm vụ "Huyết chủ thiên niên bảo": chỉ thực hiện 1 lần / ngày.

2. Một số tinh chỉnh phái sinh khác.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.