less.watch();
Sói
Trang Chủ / Thú Cưng / Sói
18/08/2021

LAM LANG

 

 

Kỹ Năng : Sói có sinh lực mạnh mẽ và phòng thủ cao để chịu được các cuộc tấn công của đối phương. Ngoài ra, Sói di chuyển nhanh nhẹn như Báo và tấn công mạnh mẽ như Hổ.

 

Sói : Không thể sử dụng vật phẩm thay đổi ngoại hình - Độn Giáp.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.