less.watch();
(Thần Thú) Gà Con KoKo
Trang Chủ / Thần Thú / (Thần Thú) Gà Con KoKo
06/03/2024

THẦN THÚ GÀ CON KOKO

Khi gà con cất tiếng gáy, mọi điều xấu xa đen đủi đều tan biến.

 Hiệu ứng:

►  Thần Thú Chú Gà KoKo  

 • Chưa Thăng Thiên: tăng +100% kinh nghiệm, +100% kỹ năng.
 • Thăng Thiên 1 ~ 2: tăng +80% kinh nghiệm, +80% kỹ năng.
 • Thăng Thiên 3: tăng +75% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 4: tăng +70% kinh nghiệm, +100 phòng thủ (quái).
 • Thăng Thiên 5: tăng +70% kinh nghiệm, +200 phòng thủ (quái).

 

►  Thần thú Chú Gà KoKo (cấp 1) (Sự Kiện)

 • Chưa Thăng Thiên: tăng +45% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 1 ~ 2: tăng +40% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 3: tăng +35% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 4: tăng +30% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 5: tăng +20% kinh nghiệm.

 

►  Thần thú Chú Gà KoKo (cấp 2) (Sự Kiện)

 • Chưa Thăng Thiên: tăng +50% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 1 ~ 2: tăng +45% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 3: tăng +40% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 4: tăng +35% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 5: tăng +25% kinh nghiệm.

 

►  Thần thú Chú Gà KoKo (cấp 3) (Sự Kiện)

 • Chưa Thăng Thiên: tăng +60% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 1 ~ 2: tăng +55% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 3: tăng +50% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 4: tăng +45% kinh nghiệm.
 • Thăng Thiên 5: tăng +35% kinh nghiệm.

 

►  Thần thú Chú Gà KoKo (cấp 4) (Sự Kiện)

 • Chưa Thăng Thiên: tăng +75% kinh nghiệm, +50% kỹ năng.
 • Thăng Thiên 1 ~ 2: tăng +65% kinh nghiệm, +50% kỹ năng.
 • Thăng Thiên 3: tăng +60% kinh nghiệm, +80% kỹ năng.
 • Thăng Thiên 4: tăng +55% kinh nghiệm, +80% kỹ năng.
 • Thăng Thiên 5: tăng +45% kinh nghiệm, +100% kỹ năng.

 

Lưu ý: 

- Thần thú không thể tăng cường, tiến hóa, phong ấn.
- Chỉ bảo lưu Thần thú trong Tủ giữ ấm.
- Cần mang Thần thú tại ô Thần thú trên người nhân vật để nhận được hiệu quả

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.