less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Thăng cấp Bang Hội 7
Thăng cấp Bang Hội 7
Trang Chủ / Bang Hội / Thăng cấp Bang Hội 7
26/07/2021

 

Khác với các nhiệm vụ thăng chức Bang Hội cấp 4 , 5 và 6  thì thăng chức Bang Hội lên cấp 7 không cần làm nhiệm vụ mà chỉ cần hội đủ 2 điều kiện sau hệ thống sẽ tự động thăng chức:

 

- Bang Hội đã thăng cấp bang cấp 6

- Có từ 50 điểm cống hiến trở lên

 

Điểm cống hiến trong ô vuông khoanh màu đỏ

 

Để có điểm cống hiến Bang Hội phải tham gia chức năng "Bang Hội Chiến" xem tại >>Đây<<

 

 Một số điều cần lưu ý về điềm Bang Hội (Điểm Cống Hiến):

 

- Bang Hội cấp 6 trở lên có thể nhận được điểm bang hội, tối thiểu 0 điểm và tối đa 100 điểm.
 
- Khi Bang Hội chiến thắng sẽ nhận được 3 điểm bang hội , Bang Hội thua chỉ được 1 điểm bang hội
 
- Vào lúc 0h00 mỗi ngày điểm bang hội sẽ bị giảm 1 điểm.
 
- Khi bang hội không chiến đấu trong Huyết Võ Trường quá 5 phút sẽ không nhận được điểm Bang Hội. 
 
- Bang Hội có điểm bang hội cao hơn 50 sẽ được thăng cấp Bang cấp 7 (Bang có điểm dưới hoặc bằng 50 vẫn là Bang cấp 6)
 
 
 Đồng phục Bang Hội cấp 7
 
- Đồng phục bang cấp 7 có thể có được từ Rương Đồng Phục Bang Hội , rương này chỉ rơi ra khi đánh quái có đẳng cấp tương đương, các shop Npc không bán và tỷ lệ rớt rương đồng phục bang hội rất thấp)
 
 
- Đồng Phục Bang Hội sẽ phân ra đồng phục dành riêng cho Bang Chủ và Bang Viên, chỉ có Bang Chủ và thành viên bang phái cấp 7 có thể mặc được.
 
- Đồng Phục Bang Hội cấp 7 có thể tổ hợp với áo choàng bình thường như cấp 4, 5, 6 tại 2 trưởng lão của 2 thành Thần Võ Môn (chính) và Liễu Thiện Phủ (Tà).
 
- Đồng Phục Bang Hội cấp 7 có thể cường hóa như các cấp 4, 5, 6 tại các npc hợp thành, cường hóa (Đao Kiếm Tiếu, ... )
 
- Đồng Phục Bang Hội cấp 7 khi cường hóa sẽ hơn 1 def so với cường hóa áo bang cấp 4,5,6. Và khi cường hóa áo bang cấp 7 từ cấp độ 6 trở lên sẽ có thêm hiệu ứng  hỗ trợ "Sức Mạnh Cá Nhân", hiệu ứng có tác dụng tăng dame, def [sử dụng chung với trang bị võ huân] khi pk.
 
 
Trang phục Bang Chủ Cấp 7

Chính phái xanh - trắng ~ Tà phái đỏ - đen

 

Trang phục Bang Viên Cấp 7

Tà phái 

Chính phái 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.