less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Thăng Cấp Thần Thú
Thăng Cấp Thần Thú
Trang Chủ / Thần Thú / Thăng Cấp Thần Thú
14/09/2022

Yulgang Hiệp Khách xin giới thiệu

 Thần Thú ngoài việc Tiến cấp để tăng thêm sức mạnh thì Thăng cấp Thần thú cũng là một phần giúp sức mạnh của Thần thú tăng lên đáng kể 

 

 Thăng cấp Thần Thú

Nếu thú cưng khác thăng cấp dựa vào việc đồng hành với người chơi trong quá trình tiêu diệt quái vật, Thần Thú có hệ thống thăng cấp khác biệt và không giới hạn. Để thăng cấp Thần thú, bạn cần chuẩn bị:

• Vật phẩm gốc: 

  1. Thần thú cần thăng cấp.

• Vật phẩm bổ trợ:

  1. Cường hóa thạch siêu cấp.
  2. Điểm võ hoàng.
  3. Phúc vận phù (không bắt buộc).

- Tiến hành thăng cấp Thần thú, theo các bước sau:

1. Đến gặp và trò chuyện với NPC Tiểu Lệ (Huyền Bột Phái) / Hứa Tiểu Linh (Nam Lâm).

2. Chọn "Tăng cường Thần thú"

3. Đặt Thần thú và vật phẩm bổ trợ vào bảng cường hóa.

4. Chọn Đồng ý và chờ kết quả.

Kết quả của mỗi lần Thăng cấp có thể là thành công hoặc thất bại, nếu:

- Khi thăng cấp Thần thú thành công, Thần thú sẽ tăng thêm 1 cấp cường hóa.

- Khi thăng cấp Thần thú thất bại, nếu cấp độ cường hóa của Thần thú < 4, cấp độ cường hóa sẽ được giữ nguyên. Nếu cấp độ cường hóa của Thần thú từ 4 trở lên, sẽ bị trừ 3 cấp cường hóa.

Mỗi Thần thú của Yulgang Hiệp Khách có thể tham gia đồng thời Tiến cấp và Thăng cấp.

Tùy theo cấp tiến hóa ở các Thần thú khác nhau, khi tăng cường ở mỗi cấp sẽ nhận được chỉ số hỗ trợ khác nhau

Mô tả một số thông tin tăng cường điển hình

 TẤN CÔNG & PHÒNG NGỰ
Cấp tăng cường Thông thường Cao cấp Quý hiếm Huyền thoại
3 6 7 9 12
... ... ... ... ...
9 9 10 13 18
20 14 16 21 28
... ... ... ... ...
 SINH LỰC
Cấp tăng cường Thần Long Phụng Hoàng Thần Quy Linh Xà Thần Lang Linh miêu
3 20 18 16 12 11 10
... ... ... ... ... ... ...
9 50 48 46 42 41 40
20 110 108 106 102 101 100
... ... ... ... ... ... ...

PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 07/2022 

Cập nhật thêm chỉ số Thần Thú mới

Khi thăng cấp Thần Thú thành công, ngoài các chỉ số tăng cường điển hình Thần thú sẽ được tăng thêm 2 chỉ số mới

-  Lực công kích quái 
-  Lực phòng ngự quái

CÔNG KÍCH QUÁI & PHÒNG NGỰ QUÁI
  Cấp tăng cường Thông thường Cao cấp Quý hiếm Huyền thoại
Thần Long 3 12 24 48 96
... ... ... ... ...
9 18 36 72 144
20 28 56 112 224
... ... ... ... ...
Phụng Hoàng 3 10 21 43 86
... ... ... ... ...
9 16 32 64 129
20 25 50 100 201
... ... ... ... ...
Thần Quy 3 9 19 38 76
... ... ... ... ...
9 14 28 57 115
20 22 44 89 179
... ... ... ... ...
Linh Xà 3 7 14 28 57
... ... ... ... ...
9 10 21 43 86
20 16 33 67 134
... ... ... ... ...
Thần Lang 3 6 13 26 52
... ... ... ... ...
9 9 19 39 79
20 15 30 61 123
... ... ... ... ...
Linh Miêu 3 6 12 24 48
... ... ... ... ...
9 9 18 36 72
20 14 28 56 112
... ... ... ... ...

Ghi chú :

- Lực công kích và phòng ngự quái không áp dụng đối kháng nhân vật


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.