less.watch();
Thiên Địa Thần Đan
Trang Chủ / Cửa Hàng / Thiên Địa Thần Đan
18/09/2023
Yulgang Hiệp Khách xin giới thiệu vật phẩm mới

THIÊN ĐỊA THẦN ĐAN

 Thời gian: 

- Ra mắt: Sau bảo trì ngày 20/10/2022.

 Nội dung:

Hình Tên vật phẩm Công dụng
Thiên Địa Thần Đan (1 ngày) Thần dược tập hợp tinh túy từ chí tôn tiên dược :
Chí Tôn Hoàn (Bảo), Chí Tôn Hỏa Dương Đơn, Chí Tôn Yêu Hóa, Thần Bí Thanh Thảo, Thần Bí Lục Thảo.
[Hiệu quả sử dụng trong 1 ngày]

 

 Mô tả:

- Thiên Địa Thần Đan: Tăng 28% + 80 tấn công, 30% + 80 phòng ngự, 35% tấn công võ công, 23% phòng ngự võ công, 3000HP, 60% exp, 10% hút hồn, +2 cấp CH vũ khí, +1 cấp CH trang bị phòng ngự.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.