less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Thiên Địa Thần Đan
Thiên Địa Thần Đan
Trang Chủ / Cửa Hàng / Thiên Địa Thần Đan
20/10/2022
Yulgang Hiệp Khách xin giới thiệu vật phẩm mớiTHIÊN ĐỊA THẦN ĐAN

 

 Thời gian : 

- Ra mắt : Sau bảo trì ngày 20/10/2022.

  Nội dung :

Hình Tên vật phẩm Công dụng
Thiên Địa Thần Đan (1 ngày)
Thần dược tập hợp tinh túy từ chí tôn tiên dược :
Chí Tôn Hoàn (Bảo), Chí Tôn Hỏa Dương Đơn, Chí Tôn Yêu Hóa, Thần Bí Thanh Thảo, Thần Bí Lục Thảo.
[Hiệu quả sử dụng trong 1 ngày].

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.