less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Thời Trang VIP
Thời Trang VIP
Trang Chủ / Thời Trang / Thời Trang VIP
25/04/2023

MỘT SỐ THỜI TRANG VIP CỦA YULGANG HIỆP KHÁCH

Hình Tên Giới tính Hiệu ứng
Thần Anubis (Nam) [VIP]
Tương truyền Thần Anubis của Ai Cập
cai quản cõi chết và thân xác vĩnh hằng
Nam [Hiệu ứng VIP] Tất cả khí công +3, EXP +50%
Tấn công vũ khí +8%,Sát thương kỹ năng +10%
Phòng thủ giáp +12%, HP+650, MP+500
Thần Anubis (Nữ) [VIP]
Tương truyền Thần Anubis của Ai Cập
cai quản cõi chết và thân xác vĩnh hằng
Nữ [Hiệu ứng VIP] Tất cả khí công +3, EXP +50%
Tấn công vũ khí +8%,Sát thương kỹ năng +10%
Phòng thủ giáp +12%, HP+650, MP+500

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.