less.watch();
Thông tin chung về Thần Y
Trang Chủ / Thần Y / Thông tin chung về Thần Y
29/09/2021

Đặc Điểm: Thần Y - là nhân vật đại diện cho Thần nữ Đông Lãnh, sở hữu năng lực dẫn đầu về debuff, hồi phục và miễn nhiễm.

Bảo Bối: Thần Y - Thần nữ Đông Lãnh - Chủ nhân 1 trong Bát Đại Kỳ Bảo - Hàn Ngọc Thần Trượng

Danh Hiệu: Sau khi gia nhập thế lực, mỗi giai đoạn thăng cấp, Thần Y sẽ có được những danh hiệu như sau:

Thăng Cấp Chính
Tân Thủ Thần Y Thần Y
Thăng cấp lần 1 Danh Y Danh Y
Thăng cấp lần 2 Tế Thế Gia Vu Y
Thăng cấp lần 3 Hoạt Bồ Tát Tu La Y
Thăng cấp lần 4 Ngọc Đạt Ma Huyết La Sát
Thăng cấp lần 5 Bá Vương Thần Y Quỷ Diện Vu Y
Thăng cấp lần 6 Thăng Thiên 1 Thăng Thiên 1
Thăng cấp lần 7 Thăng Thiên 2 Thăng Thiên 2
Thăng cấp lần 8 Thăng Thiên 3 Thăng Thiên 3
Thăng cấp lần 9 Thăng Thiên 4 Thăng Thiên 4
Thăng cấp lần 10 Thăng Thiên 5 Thăng Thiên 5

    

Hình Dáng: Hình dáng nhân vật Thần Y sau mỗi lần thăng cấp càng đẹp mắt hơn. Màu đặc trưng là màu tím mang khí chất Huyền Bí:


 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách