less.watch();
Thông tin chung
Trang Chủ / Mai Liễu Chân / Thông tin chung
20/08/2021

  • Đặc Điểm : Một lớp nhân vật đặc trưng cho khí lực mạnh mẽ với lá chắn bảo hộ cực kỳ uy lực với khả năng biến hoá tuyệt vời.
  • Bảo Bối : Mai Liễu Chân sử dụng cung và tiễn như cung thủ, đặc biệt sở hữu 1 trong Bát đại kỳ bảo - Huyền Vũ Phá Thiên Cung. Sức mạnh to lớn của Mai Liễu Chân phần lớn là do khí lực từ Huyền Vũ Phá Thiên Cung.

  • Danh Hiệu : Khi gia nhập thế lực, sau mỗi giai đoạn khi thăng cấp nhân vật, Mai Liễu Chân sẽ có được những danh hiệu như sau :

 

  • Hình Dáng : Hình dáng Mai Liễu Chân thay đổi không nhiều, chủ yếu là các trang bị và vũ khí. Đặc trưng màu đỏ mạnh mẽ.

Click xem Hướng dẫn nhiệm vụ Mai Liễu Chân 1~30 ◄

Click xem Hướng dẫn Thăng Chức Mai Liễu Chân ◄

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.