less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Thuốc hỗ trợ tân thủ
Thuốc hỗ trợ tân thủ
Trang Chủ / Cửa Hàng / Thuốc hỗ trợ tân thủ
09/05/2022

DzoShop cập nhật thuốc bổ trợ mới sau bảo trì 09/05/2022

Hình ảnh Vật phẩm Mô tả
Đại vận Thảo tâm đơn
(2h)
Tăng 400% kinh nghiệm
(Cấp độ 1 ~ 59)
Đại vận Thảo tâm đơn
(24h)
Tăng 400% kinh nghiệm
(Cấp độ 1 ~ 59)
Đại vận Thánh tâm đơn
(2h)
Tăng 300% kinh nghiệm
(Cấp độ 60 ~ 99)
Đại vận Thánh tâm đơn
(24h)
Tăng 300% kinh nghiệm
(Cấp độ 60 ~ 99)
Huyền ma Thần đan
(2h)
Tăng 400% kỹ năng
(Cấp độ 1 ~ 59)
Huyền ma Thần đan
(24h)
Tăng 400% kỹ năng
(Cấp độ 1 ~ 59)
Huyền ma Tâm đan
(2h)
Tăng 300% kỹ năng
(Cấp độ 60 ~ 99)
Huyền ma Tâm đan
(24h)
Tăng 300% kỹ năng
(Cấp độ 60 ~ 99)

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.