less.watch();
Trang Bị Thần Thú
Trang Chủ / Thú Cưng / Trang Bị Thần Thú
26/02/2024

TRANG BỊ DÀNH CHO CHUỘT

Hình Tên vật phẩm Cấp độ Công dụng Giá (lượng) Nơi bán
Lúa - Chủng loại: hạt.
Thức ăn yêu thích của chuột
200 NPC Tiểu Hương
Vô Danh Thử Phục 15 Sức phòng ngự 14 10,000 NPC Tiểu Hương
Thanh Y Thử Phục 15 Sức phòng ngự 20 50,000 NPC Tiểu Hương
??? 50      
??? 50      
??? 75      
??? 75      
Trân Tự Đầu Cân 1 Sức phòng ngự 12 2,000 NPC Tiểu Hương
Bách Hảo Đầu Cân 15 Sức phòng ngự 25 12,000 NPC Tiểu Hương
??? 50      
??? 75      

 

TRANG BỊ DÀNH CHO CHIM ƯNG

 

TRANG BỊ DÀNH CHO HỔ

 

TRANG BỊ DÀNH CHO BÁO

 

TRANG BỊ DÀNH CHO THƯỢNG CỔ THẦN LONG 

Hình Tên vật phẩm Cấp độ Công dụng Giá (lượng) Nơi bán
Thịt gà - Chủng loại: thịt động vật (vừa)
Thức ăn yêu thích của Thượng cổ Thần Long
200 NPC Tiểu Hương
Thiết Cang Long Phục 15 Sức phòng ngự 16 10,000 NPC Tiểu Hương
Kim Cang Long Phục 75      
Thiết Cang Khôi Giáp 15 Sức phòng ngự 25 12,000 NPC Tiểu Hương
Kim Cang Khôi Giáp 75      

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.