less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Tử Thiên Thạch
Tử Thiên Thạch
Trang Chủ / Hàn Bảo Quân / Tử Thiên Thạch
01/06/2022
1. Giới thiệu về Tử Thiên Thạch
- Tử Thiên Thạch - vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng hợp thành cho vũ khí phong ấn của các nhân vật đặc biệt : Hàn Bảo Quân, Đàm Hoa Liên, Mai Liễu Chân, Tử Hào, Thần Y.
- Vũ khí có thể sử dụng Tử Thiên Thạch : Hỏa Long Đao, Phục Ma Hoa Linh Kiếm, Huyền Vũ Phá Thiên Cung, Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo, Hàn Ngọc Thần Trượng.
- Tử Thiên Thạch có nhận được qua nhiệm vụ thăng chức vũ khí Thăng chức 4 và thăng chức vũ khí Thăng thiên 3.
- Tử Thiên Thạch sử dụng cho tất cả các loại ngọc (thường, cao cấp), thay đổi các chỉ số khác nhau (từ thấp đến cao)
+ Thay mới dòng hợp thành đã có bằng dòng thuộc tính cao hơn
2. Cách sử dụng Tử Thiên Thạch
- Đứng gần NPC Đao Kiếm Tiếu.
- Nhấp phải chuột vào Tử Thiên Thạch, hiển thị bảng thông tin hợp thành.
- Đặt vũ khí và ngọc cần thay thế vào vị trí. Có thể đặt các loại Phúc Vận Phù để tăng thêm tỷ lệ thành công.
- Nhập "Đồng Ý"
 
 
3. Lưu ý
- Các Hiệp Khách có thể chọn dòng hợp thành cần thay đổi.
- Mỗi lần sử dụng Tử Thiên Thạch chỉ thay đổi 1 dòng hợp thành của vũ khí
- Tỉ lệ sử dụng Tử Thiên Thạch không phải là 100% thành công, tức là sẽ có tỉ lệ thất bại.
- Khi thất bại chỉ bị mất Tử Thiên Thạch và ngọc, không ảnh hưởng đến vật phẩm.

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Sự Kiện Online Nhiều Nhận Quà Nhiều (04.2021) hình 20
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.