less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Vật Phẩm HOT
Vật Phẩm HOT
Trang Chủ / Cửa Hàng / Vật Phẩm HOT
27/09/2023

Vật Phẩm HOT

Yulgang Hiệp Khách giới thiệu đến các Hiệp Khách những vật phẩm được ưa chuộng trong trò chơi.

Hình ảnh Tên vật phẩm Mô tả vật phẩm
Chí Tôn Phù (1 Ngày) Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%,
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%,
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%,
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công. (Dùng vào kênh VIP)
Nhiệt Huyết Phù (30 Ngày) Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%,
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%,
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%,
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công.
Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù (30 ngày) Tăng xác suất cường hóa 5%, hợp thành 5%, điểm kinh nghiệm 30%,
rèn luyện 20%, tiền 20%, giá bán đạo cụ 20%,
điểm kinh nghiệm Ngưng Thần Châu 40%, xác suất thu thập hồn 50%,
mang vác 100%, xác suất thu thập thành công. (Dùng vào kênh VIP)
Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự) Khi cường hóa đồ phòng ngự thành công, ngẫu nhiên cường hóa tăng +1~+3
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính).
Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí) Khi cường hóa vũ khí thành công, ngẫu nhiên cường hóa tăng +1~+3
(Khi cường hóa thất bại sẽ bảo lưu hợp thành và thuộc tính).
Phúc Vận Phù (25%) Làm tăng tỷ lệ thành công lên 25%.
Phúc Vận Phù (20%) Làm tăng tỷ lệ thành công lên 20%.
Chiêu Tài Trư (1) Gấp đôi rớt bảo vật, rèn luyện, điểm kinh nghiệm, tiền nhận được trong 4 giờ.
Tử Hà Thần Đan (1 ngày)
Biến đổi ngoại hình vũ khí, tấn công vũ khí +80, phòng thủ giáp +80,
né tránh sát thương chiêu thức +11%, lực công kích võ công +35%,
tấn công vật lý +13%, phòng thủ vật lý +15%, lực tấn công +15%,
lực phòng thủ +15%, tỷ lệ hút hồn +10%, exp +190%.
Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (Cao Cấp) Trang sức cấp 60 trở lên khi gia công thành công thì ngẫu nhiên tăng 1~3 cấp.
Khi thất bại thì đẳng cấp gia công trang sức bị giảm xuống 0,
nhưng trang sức không mất
[Đồng thời có thể tăng hiệu quả xác suẫt thành công gia công trang sức].
Thúy Ngọc Phù [Vũ Khí] (Chân) Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Chỉ dùng cho vũ khí cường hóa trên 10, giữ nguyên hợp thành và thuộc tính)
Chỉ dùng cho vật phẩm lv 130 trở lên.
Thúy Ngọc Phù [Phòng Ngự] (Chân) Khi cường hóa thất bại, chỉ số cường hóa chỉ bị giảm 2 cấp.
(Chỉ dùng cho trang bị cường hóa trên 10, giữ nguyên hợp thành và thuộc tính)
Chỉ dùng cho vật phẩm lv 130 trở lên.
Bồi Nguyên Đơn (Đại) Linh đơn gia tăng 1000 sinh mệnh trong vòng 1 giờ.
Thái Cực Thần Đơn Khi sử dụng đạo cụ nhận được hiệu quả tăng 15% lực công kích,
15% sức phòng ngự, 300 điểm sinh lực, 300 điểm nội lực,
xác suất điểm kinh nghiệm nhận được 10%. (Sử dụng 1 lần kéo dài 4 giờ)
Tiên Dược Cần Công Hoàn 11% Tăng 11% lực tấn công trong 2 tiếng.
(Có thể dùng để hổ trợ cho <Cần Công Túc Chẫn>)
Tiên Dược Hộ Thể Hoàn 13% Tăng 13% phòng thủ trong 2 tiếng.
(Có thể dùng để hổ trợ cho <Thái Cực Hoàn> và <Thái Cực Cang Khí>)
Tiên Dược Hộ Thể Hoàn 14% Tăng 14% phòng thủ trong 2 tiếng.
(Có thể dùng để hổ trợ cho <Thái Cực Hoàn> và <Thái Cực Cang Khí>)
Tiên Dược Võ Công Hoàn 13% Tăng 13% sức mạnh trong 2 tiếng.
Tiên Dược Võ Công Hoàn 14% Tăng 14% sức mạnh trong 2 tiếng.
Yêu Hóa [Kẹo] (Luyện cấp) Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt. (Thời gian: 6 giờ)
Tăng tấn công +50,phòng thủ +100, máu +500, sâm +500,
CLVC +10%, EXP +40%
Yêu Hóa [Kẹo] (PK) Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt. (Thời gian: 6 giờ)
Tăng tẫn công +100, phòng thủ +50, máu +800, né tránh +10,
CLVC +10%, ulpt +100
Kim Long Chỉ Thêu (24 Giờ) Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,
12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp.
Không sử dụng được với áo choàng có thời hạn và áo choàng có hiệu ứng.
Kim Long Chỉ Thêu (7 Ngày) Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,
12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp.
Không sử dụng được với áo choàng có thời hạn và áo choàng có hiệu ứng.
Võ Hoàng Đơn (Đặc Biệt) Làm tăng giới hạn đạt được võ huân hàng ngày lên 5000.
Đạo cụ dùng 1 lần, hiệu quả sẽ trở lại từ đầu đúng 24:00 mỗi ngày.
Võ Hoàng Đơn (Chân) Làm tăng giới hạn đạt được võ huân hàng ngày lên 10000.
Đạo cụ dùng 1 lần, hiệu quả sẽ trở lại từ đầu đúng 24:00 mỗi ngày.
Hộ Tâm Đơn (100%) (24 Giờ) So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 100%.
(Level có thể dùng: 1~140, dùng 1 lần kéo dài 24 giờ).
Hộ Tâm Đơn (150%) (1 Ngày) Nhận được 150% exp khi đánh quái. Chỉ sử dụng được với IP bonus.
Dùng 1 lần, hiệu quả kéo dài 1 ngày (Cấp 1~150 có thể sử dụng).
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 Ngày) Lực công kích +15 %, phòng ngự +15 %, +1000 giới hạn máu, tăng 40% exp,
công kích võ công +10%, giảm 10% sát thương võ công (1 ngày).
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3/3) Lực công kích +15 %, phòng ngự +15 %, +1000 giới hạn máu, tăng 40% exp,
công kích võ công +10%, giảm 10% sát thương võ công (1 Giờ).
Dược Thiện Hoàn (Chân) (1 Ngày) Lực công kích +13%, phòng ngự +15%, lực công kích võ công 15%,
+1000 giới hạn máu, giảm 13% sát thương võ công (1 ngày).
[VIP] Yêu Hóa Ma Võ Cao Cấp
(Thần) (1 Ngày)
Biến thành hình ảnh của đại dương, lực công kích +80, phòng ngự +80,
+1000 giới hạn máu, 10% công kích võ công, tăng 20% kinh nghiệm,
tăng hút hồn 10%( 1 ngày)
Sô Cô La Trắng Sử dụng tăng 20% tấn công, 20% phòng thủ trong 1 giờ (không giao dịch).
Sô Cô La Trắng (3) Đạo cụ gồm 3 viên Sô Cô La Trắng.
(khóa giao dịch/mở shop/cẫt kho/bán vào NPC)
Cành Cây Phục Chế (Lớn) Vỏ cây có thể kêu gọi ác quỷ. (Triệu hồi quái vật boss)
Tịnh Tâm Chay Tất cả khí công +2, tấn công võ công +10%, né tránh +5%, HP+100
trong 2 giờ (12 lần sử dụng).
Mèo Tài Phú EXP +20%, rớt đồ +20%, tiền +40%, HP +100 trong 2 giờ (10 lần sử dụng).
Ngưng Thần Bao (Thiên) (200 triệu) Bên trong chứa Thiên - Ngưng Thần Châu (200 triệu).
(không thể bỏ, giao dịch, di dời hoặc gửi kho)
Bích Đàn Bảo Hàm Mở ra 2 vật phẩm quý giá ngẫu nhiên.
(Muốn sử dụng rương cần phải có 4 ô trống trong túi)
Phúc Hi Bảo Hạp Mở ra 1 vật phẩm quý giá ngẫu nhiên.
Gói Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí) Bao gồm: Bùa Thủy Tinh (Vũ Khí), Phúc Vận Phù (20%).
Gói Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự) Bao gồm: Bùa Thủy Tinh (Phòng Ngự), Phúc Vận Phù (20%).
Kẻ Đánh Cắp Tống Lợi Hình nhân mô phỏng Kẻ đánh cắp trứng Thần thú.
Giải Thạch Phù Giúp hủy bỏ ngọc hợp thành đã hợp vào vật phẩm lần cuối.
Tử Thiên Thạch Vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng hợp thành cho vũ khí phong ấn
của các nhân vật đặc biệt.
Nhẫn Đặt chiếc nhẫn thề non hẹn biển cho người mình yêu.
Sinh Tử Phù Bùa chú sau khi sử dụng khiến khi chết có thể bảo toàn điểm kinh nghiệm
hoàn toàn không bị giảm (Có thể nhận được 5 lần bảo vệ).

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.