less.watch();
Vũ Khí của Cầm Sư
Trang Chủ / Cầm Sư / Vũ Khí của Cầm Sư
19/08/2021

VŨ KHÍ DÀNH CHO CẦM SƯ

Đàn chỉ thần công kết hợp với vũ khí Ma Cầm sẽ tạo nên uy lực kinh người,ngăn chặn mọi kẻ thù từ khoảng cách xa

• Đặc điểm

- Nhận được khi tạo nhân vật và tham gia một số tính năng trong Hiệp Khách.

- Có thể mua bán / trao đổi / vứt bỏ / cất kho.

- Có thể Cường hóa và Hợp thành.

- Nếu nâng cấp thất bại, vũ khí sẽ biến mất.

• Danh sách các loại Cầm của Cầm Sư

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.