less.watch();
Vũ Khí của Đại Phu
Trang Chủ / Đại Phu / Vũ Khí của Đại Phu
19/08/2021

VŨ KHÍ DÀNH CHO ĐẠI PHU

Khác với những nhân vật khác, Vũ khí của Đại Phu là Thần trượng hoặc Phiến - trông có vẻ không có lực sát thương đến đối thủ. Tuy nhiên, ngoài việc hỗ trợ cho bản thân và đồng đội, Vũ khí của Đại Phu không vô hại như vẻ bề ngoài của nó.

• Đặc điểm

- Nhận được khi tạo nhân vật và tham gia một số tính năng trong Hiệp Khách.

- Có thể mua bán / trao đổi / vứt bỏ / cất kho.

- Có thể Cường hóa và Hợp thành.

- Nếu nâng cấp thất bại, vũ khí sẽ biến mất.

• Các loại vũ khí được sử dụng của Đại Phu

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.