less.watch();
Vũ khí của Kiếm Khách
Trang Chủ / Kiếm Khách / Vũ khí của Kiếm Khách
20/08/2021

VŨ KHÍ DÀNH CHO KIẾM KHÁCH

Kiếm - vũ khi thanh mảnh, linh hoạt nhưng không mất đi khả năng nguy hiểm với các chiêu thức trí mạng. Kiếm vẫn là lựa chọn hàng đầu của các Kiếm Khách Hiệp Khách.

• Đặc điểm

- Nhận được khi tạo nhân vật và tham gia một số tính năng trong Hiệp Khách.

- Có thể mua bán / trao đổi / vứt bỏ / cất kho.

- Có thể Cường hóa và Hợp thành.

- Nếu nâng cấp thất bại, vũ khí sẽ biến mất.

• Các loại Kiếm dành cho Kiếm Khách

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.