less.watch();
Vũ Khí của Thương Khách
Trang Chủ / Thương Khách / Vũ Khí của Thương Khách
19/08/2021

VŨ KHÍ DÀNH CHO THƯƠNG KHÁCH

 

Linh hoạt, uyển chuyển và dễ sử dụng (dễ phát, dễ thu) cộng với uy lực lớn, hiểm, tiện cho cả việc tấn công và phòng thủ - Thương là vũ khí chuyên dụng của Thương Khách.

 

• Đặc điểm

- Nhận được khi tạo nhân vật và tham gia một số tính năng trong Hiệp Khách.

- Có thể mua bán / trao đổi / vứt bỏ / cất kho.

- Có thể Cường hóa và Hợp thành.

- Nếu nâng cấp thất bại, vũ khí sẽ biến mất.

• Tổng hợp các loại Thương dành cho Thương Khách:

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.