less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Y Phục của Thần Y
Y Phục của Thần Y
Trang Chủ / Thần Y / Y Phục của Thần Y
29/09/2021

Y PHỤC DÀNH CHO THẦN Y

Thần nữ chỉ truyền thừa cho nữ tử nên các đời Thần Y đều là nữ giới. Vì vậy y phục của Thần Y đặc biệt dành riêng cho nữ sẽ vô cùng đẹp mắt và tinh xảo.
Tương tự vũ khí, y phục của Thần Y không phân biệt thế lực Chính - Tà, càng lên cao lực phòng ngự càng tăng.

 


Yulgang Hiệp Khách