less.watch();
Y Phục
Trang Chủ / Cầm Sư / Y Phục
19/08/2021

Trang phục Cầm Sư mang một dáng vẻ thư sinh,ở mỗi cấp độ trang phục được thiết kế thoát khỏi vẻ thư sinh và dần trở nên mạnh mẽ hơn.Tùy theo nhân vật chính hay tà trang phục sẽ thể hiện lên sức mạnh khách nhau.

 

Hình ảnh trang phục Cầm Sư:

 

 

Chính Phái

 

Tà Phái

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.