less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - Y Phục
Y Phục
Trang Chủ / Thích Khách / Y Phục
19/08/2021

Thích khách - lớp nhân vật có hành tung bí ẩn luôn xuất hiện cùng chiếc khăn bịt mặt càng làm tăng thêm sự quyến rũ và hấp dẫn qua từng giai đoạn:

 

 

Chính Phái

 

Tà Phái

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.