less.watch();
Y Phục của Thương Khách
Trang Chủ / Thương Khách / Y Phục của Thương Khách
26/12/2023

Y PHỤC CỦA THƯƠNG KHÁCH

Y phục của thương khách có sự thay đổi lớn về kiểu dáng cũng như màu sắc, đừng nhìn vào hình ảnh thương khách ban đầu bởi vì, bạn sẽ bị mê mẩn với hình ảnh thương chính, tà đẳng cấp cao!

Chính Phái

 

Tà Phái 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.