Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Cầm Sư

Cầm Sư

Trang chủ / Cầm Sư / Kỹ NăngTrang chủ / Cầm Sư / ...

Kỹ Năng

26/09/2018

Bảng skill võ công 

Kỹ năng hỗ trợ

 

Kĩ năng hỗ trợ  "Tiếu Ngạo Kỳ Khúc"

 

Kĩ năng "Tiếu Ngạo Kỳ Khúc" có được khi nhân vật học sách thăng thiên 1 - Tiếu Ngạo Kỳ Phổ, dành riêng cho nhân vật cầm sư.

Kĩ năng này giúp nhân vật có thể lựa chọn 1 trong 3 buff hỗ trợ:

- Siêu Âm Thanh

- Dị Âm Thanh

- Hạ Âm Thanh

 

Điều kiện sử dụng kĩ năng Tiếu Ngạo Kỳ Khúc :

- Mức nội công tối thiểu 3500, mỗi lần sử dụng kĩ năng sẽ tiêu hao hết nội công.

- Đã sử dụng 1 trong 3 skill buff : Hoa Đăng Nhiệt Khúc, Cuồng Phong Vũ Khúc, Quyện Âm Khúc.


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

- Khóa hiệu ứng debuff của võ công debuff trong một số chiến trường


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 03/2023 

Mô tả điều kiện kích hoạt hiệu quả kĩ năng Quyện Âm Khúc :

- Khí công Tam Khúc Hòa Minh từ 21 điểm trở lên.

- Thiết lập âm khúc các kỹ năng Siêu - Dị - Hạ muốn tự dộng sử dụng tại mục Đăng ký võ công.

 

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.