Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Cầm Sư

Cầm Sư

Trang chủ / Cầm Sư / Kỹ NăngTrang chủ / Cầm Sư / ...

Kỹ Năng

26/09/2018

Bảng skill võ công 

Kỹ năng hỗ trợ

 

Kĩ năng hỗ trợ  "Tiếu Ngạo Kỳ Khúc"

 

Kĩ năng "Tiếu Ngạo Kỳ Khúc" có được khi nhân vật học sách thăng thiên 1 - Tiếu Ngạo Kỳ Phổ , dành riêng cho nhân vật cầm sư.

Kĩ năng này giúp nhân vật có thể lựa chọn 1 trong 3 buff hỗ trợ:

- Siêu Âm Thanh

- Dị Âm Thanh

- Hạ Âm Thanh

 

Điều kiện sử dụng kĩ năng Tiếu Ngạo Kỳ Khúc :

- mức nội công tối thiểu 3500 , mỗi lần sử dụng kĩ năng sẽ tiêu hao hết nội công

- đã sử dụng 1 trong 3 skill buff :  Hoa Đăng Nhiệt Khúc , Cuồng Phong Vũ Khúc, Quyện Âm Khúc


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

- Khóa hiệu ứng debuff của võ công debuff trong một số chiến trường

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.