Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Cầm Sư

Cầm Sư

Trang chủ / Cầm Sư / Khí CôngTrang chủ / Cầm Sư / ...

Khí Công

26/09/2018

Các khí công riêng của cầm sư


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2019 

Cập nhật mô tả khí công Thăng Thiên chung có thể học (5 loại) sau :

► Cửu Chuyển Hồi Phong

► Nhất Kích Đoạn Nhạc

► Vận Khí Hành Tâm

► Vạn Tượng Quy Chân

► Hồi Yến Bộ Pháp


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 06/2020 

Tinh chỉnh khí công Linh thần hộ tâm (Sát thân âm công)

► Tăng xác suất phát động Kích lực công thanh

- KLCT phát động : tăng hiệu suất Cầm thanh quá nguyệt (x2 hiệu quả)

- Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu

Tinh chỉnh khí công Tiên cầm tâm pháp

► Tăng xác suất phát động Sát thân âm công

- Xác suất phát động Sát thân âm công (tăng gấp đôi)

- Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu

   Ghi chú : 
   - Khí công kích hoạt khi luyện cấp & chiến đấu

 


  TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT THĂNG THIÊN 5  

Bổ sung khí công thăng chức 1 mới

► Thần Cơ Minh Châu:

- Tăng Sinh lực và Uy lực phòng thủ.

- Chỉ số gia tăng tỷ lệ thuận với chỉ số phòng ngự của nhân vật.


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 04/2021 

Tiên cầm tâm pháp khi nhảy Hạ thanh âm thành công hạ gục đối thủ, khi đối thủ chết không làm mất điểm kinh nghiệm hoặc tăng điểm hình phạt trong chiến đấu

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.