Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Qua Tang Gio Vang (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / Gia công Trang SứcTrang chủ / Cao Thủ / ...

Gia công Trang Sức

20/03/2020

GIA CÔNG TRANG SỨC

 

I/ SƠ LƯỢC

- Gia công trang sức để tăng thêm chỉ số.

- Chỉ có trang sức cấp 60 trở lên mới có thể gia công và phân giải.

- Muốn gia công trang sức thì phải có các nguyên liệu tương ứng (nguyên liệu chung và nguyên liệu đặc thù của nhẫn - dây chuyền - khuyên tai)

- Khi gia công sẽ không dùng được Phúc Vận Phù các loại, nhưng có thể dùng vật phẩm hỗ trợ sau:

 • Sức phẩm kỹ thuật phù (Sơ cấp): Tăng 100% xác suất thành công, từ cuờng hóa cấp 2  không gia công được nữa.
 • Sức phẩm kỹ thuật phù (Cao cấp): Tăng xác suất thành công, gia công thành công tăng ngẫu nhiên từ 1~3 cấp, bảo vệ trang sức không bị tiêu hủy khi gia công thất bại.

- Gia công thành công sẽ tăng 1 cấp gia công, thất bại sẽ mất trang sức nếu không dùng "Sức phẩm kỹ thuật phù".

Lưu ý: Trang sức võ huân không phân giải và gia công được.

II/ PHÂN GIẢI TRANG SỨC

- Phân giải trang sức thành công sẽ được nguyên liệu đặc thù (phân giải nhẫn ra nguyên liệu nhẫn tương tự với dây chuyền & khuyên tai)

- Phân giải thất bại sẽ được nguyên liệu chung.

- Phân giải trang sức theo các bước sau:

 1. Đến gặp và trò chuyện với Tiêu Xuân Thủy (Liễu Chính Quan) hoặc Lục Tiểu Hoàng (Tam Tà Quan).
 2. Chọn "Trang sức phân hủy".
 3. Đặt trang sức muốn phân giải vào bảng phân giải.
 4. Chọn Đồng ý.

 

 

III/ GIA CÔNG TRANG SỨC

- Để gia công trang sức, cần có đủ liệu và số lượng nguyên liệu tương ứng với cấp độ của trang sức.

- Gia công trang sức theo các bước sau:

 1. Đến gặp và trò chuyện với Tiêu Xuân Thủy (Liễu Chính Quan) hoặc Lục Tiểu Hoàng (Tam Tà Quan).
 2. Chọn "Trang sức".
 3. Đặt trang sức và nguyên liệu vào bảng gia công.
 4. Thêm "Sức phẩm kỹ thuật phù" nếu muốn.
 5. Chọn Đồng ý và chờ kết quả.

 

 

IV/ CHỈ SỐ TĂNG THÊM

- Dây chuyền: Tăng phòng thủ.

- Nhẫn: Tăng tấn công.

- Khuyên tai: Tăng HP.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.