Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Cao Thủ

Trang chủ / Cao Thủ / Gia Công Trang SứcTrang chủ / Cao Thủ / ...

Gia Công Trang Sức

20/03/2020

GIA CÔNG TRANG SỨC

 Sơ lược về gia công trang sức:

- Gia công trang sức để tăng thêm chỉ số.

- Chỉ có trang sức cấp 60 trở lên mới có thể gia công và phân giải.

- Muốn gia công trang sức thì phải có các nguyên liệu tương ứng (nguyên liệu chung và nguyên liệu đặc thù của nhẫn - dây chuyền - khuyên tai)

- Khi gia công sẽ không dùng được Phúc Vận Phù các loại, nhưng có thể dùng vật phẩm hỗ trợ sau:

 • Sức phẩm kỹ thuật phù (Sơ cấp): Tăng 100% xác suất thành công, từ cuờng hóa cấp 2  không gia công được nữa.
 • Sức phẩm kỹ thuật phù (Cao cấp): Tăng xác suất thành công, gia công thành công tăng ngẫu nhiên từ 1~3 cấp, bảo vệ trang sức không bị tiêu hủy khi gia công thất bại.

- Gia công thành công sẽ tăng 1 cấp gia công, thất bại sẽ mất trang sức nếu không dùng "Sức phẩm kỹ thuật phù".
 

Lưu ý: Trang sức võ huân không phân giải và gia công được.

 Phân giải trang sức:

- Phân giải trang sức thành công sẽ được nguyên liệu đặc thù (phân giải nhẫn ra nguyên liệu nhẫn tương tự với dây chuyền & khuyên tai)

- Phân giải thất bại sẽ được nguyên liệu chung.

- Phân giải trang sức theo các bước sau:

 1. Đến gặp và trò chuyện với Tiêu Xuân Thủy (Liễu Chính Quan) hoặc Lục Tiểu Hoàng (Tam Tà Quan).
 2. Chọn "Trang sức phân hủy".
 3. Đặt trang sức muốn phân giải vào bảng phân giải.
 4. Chọn Đồng ý. 

 Gia công trang sức:

- Để gia công trang sức, cần có đủ liệu và số lượng nguyên liệu tương ứng với cấp độ của trang sức.

- Gia công trang sức theo các bước sau:

 1. Đến gặp và trò chuyện với Tiêu Xuân Thủy (Liễu Chính Quan) hoặc Lục Tiểu Hoàng (Tam Tà Quan).
 2. Chọn "Trang sức".
 3. Đặt trang sức và nguyên liệu vào bảng gia công.
 4. Thêm "Sức phẩm kỹ thuật phù" nếu muốn.
 5. Chọn Đồng ý và chờ kết quả.

 

 

 Chỉ số tăng thêm:

- Dây chuyền: Tăng phòng thủ.

- Nhẫn: Tăng tấn công.

- Khuyên tai: Tăng HP.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.